ทัวร์เชียงราย - อ่างขาง - เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

เชียงราย - อ่างขาง - เชียงใหม่

4 วัน 3 คืน

วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดห้วยปลากั้ง - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - พิพิธภัณฑ์อูบคำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - สวนส้มธนาธร – วัดท่าตอน

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - บ้านขอบด้ง - ถ้ำเชียงดาว - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – ม่อนแจ่ม

 

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

ช่วงเช้า                   รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

เดินทางไป              วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์

                             สัมผัสได้ สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนาทั้งลวดลายปูนปั้น

                             ประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้น

                             ลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียน

                             ของอาจารย์เอง

10.30 น.                แวะเที่ยว สิงห์ปาร์คเชียงราย หรือ ไร่บุญรอด ภายในไร่บุญรอดปลูกพืช ทำการเกษตรหลายชนิด เช่นไร่ชาอู่หลง,

                             พุทราไต้หวัน, สตอร์เบอร์รี่,มัลเบอร์รี่, ยางพารา, ฟักทองยักษ์, ผัก –ผลไม้เมืองหนาว, ข้าวบาร์เลต์, ฟาร์มปศุสัตว์

                             เลี้ยงวัวนม ฯลฯ และยังมี รูปปั้นสิงห์สีทองขนาดใหญ่อยู่บนเนินหญ้า ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

12.30 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                นมัสการ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิว

                            ทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรง

                            แหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน

                            เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่

15.00 น.               ชมมรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณที่ พิพิธภัณฑ์อูบคำ

15.30 น.               จากนั้น สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

17.00 น.               เข้าเช็คอินที่ โรงแรมไดม่อนปาร์ค ในตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.               เดินเที่ยว ไนท์บาซ่าร์ พร้อมอิสระอาหารเย็น

 


วันที่ 2

08.00 น.                 รับประทานเช้าและเช็คเอาท์

09.00 น.                 ชมศิลปะ พิพิธพัณฑ์บ้านดำ สถาปัตยกรรมที่ศิลปินออกแบบ สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ล้านช้าง

                              ล้านนาและสุวรรณภูมิทั้งหมด บ้านแต่ล่ะหลังก็จะมีคอนเซปท์ และความน่าสนใจที่ต่างกันออกไป ที่แห่งนี้เป็นบ้าน

                              ส่วนบุคคล ตัวบ้านจะมีทั้งหมด 32 หลัง ในพื้นที่ 39 ไร่ ซึ่งได้ทำการสร้างมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบันซึ่ง

                              อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เป็นผู้คิดและออกแบบเองว่าจะสร้างแบบไหนทำให้เป็นเอกลักษณ์ โดยการทาบ้านทั้งหมดเป็นสีดำ

                              ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก เขาควายและหนังสัตว์ต่างๆ

10.00 น.                  จากนั้น เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม

                              ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชม

                              ความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวันบนดอยตุง

13.30 น.                 แวะ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไร่ชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา

                             ปลูกลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได แล้วที่นี่ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น สปาเก็ตตี้ยูนาน

                             หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว เป็นต้นนอกจากนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดี

                              หลากสายพันธุ์

จากนั้นเดินทางไป    ดอยแม่สลอง ดอยที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นแหล่งผลิตชาชั้นดี พราะไร่ชาบนดอยมีมากมายหลายชนิดที่ตลาดชาดอยแม่สลอง

                              มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ทั้งชาอู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิชาหมื่นลี้

                              และชนิดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรคเบาหวาน

                              ลดความอ้วนซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว ชายังเป็นเครื่องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย

                              ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่
                              บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

17.30 น.                 เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท / พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ 3

08.00 น.                 ชมวิวทิวทัศน์ที่รีสอร์ท / รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์

09.30 น.                 แวะ นั่งรถราง ชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด

11.00 น.                 แวะไหว้พระ ที่ วัดท่าตอน มีพื้นที่ของวัดกว้างขวางมาก เพราะสร้างเรียงรายกันไปตามไหล่เขา มีอยู่ด้วยกัน 9 ชั้น แต่ละชั้น

                              ก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้พุทธสานิกชนบูชา และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปเชียงแสนที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุ

                              สบฝางประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญของวัด และมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกหลายองค์ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวัดคือชั้น

                              ที่แปดซึ่งจะมีเจดีย์แก้ว ภายในเจดีย์แก้วมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น มีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทั้งในและประเทศต่างๆ

                              ประดิษฐานอยู่ และในชั้นบนสุด เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสารีริกธาตุ พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ สามารถขึ้นไป

                             กราบไหว้บูชาได้ และในชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์บริเวณโดยรอบ

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                 ก่อนขึ้นอ่างขาง แวะ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ซึ่งนอกจากจะได้ทราบถึงแนวพระราชดำริของ

                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านและยั่งยืนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต

                              (Living Site Museum)ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการ โรงงานหลวงฯ และชุมชนบ้านยางแล้ว ก็ยังจะได้เลือกซื้อเลือก

                              ชมผลิตภัณฑ์ "ดอยคำ"เป็นของกินของฝากได้อีกด้วย

                              ขึ้นอ่างขาง เที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต เช่น สวนบอนไซ
                              และสวนหินธรรมชาติ , โรงเรือนดอกไม้ เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย ,
                              สวนแปดสิบ เป็นสวนจัดกลางแจ้ง โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด,
                              สวนคำดอย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกกุหลาบพันปีสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่ อื่นนอกจากที่
                              สวนแห่งนี่ที่เดียว

18.00 น.                 เข้าเช็คอินที่ อ่างขางวิลล่ารีสอร์ท หรือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

19.30 น.                 อิสระอาหารเย็นที่รีสอร์ท

 
 

วันที่ 4

06.30 น.                 เที่ยว บ้านขอบด้ง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่คึกคักเป็นพิเศษ ชาวเขาที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็น

                              อยู่อย่างเรียบง่าย หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และยังมี

                             โครงการมัคคุเทศก์น้อยที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้งเพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน  ทั้งนี้เพื่อเป็น

                              การปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็กๆ

08.00 น.                  กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า ลงจากอ่างขาง เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

ออกเดินทางไป          แวะ ถ้ำเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ

                               ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อย
                               ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้
                               บรรยากาศสดชื่น   และยังร่มรื่น แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ
                               แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา
                               ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล
                               กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.                  ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ. ดอยม่อนแจ่ม

16.00 น.                  แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์

ช่วงเย็น                   ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

10,200.-

4-6 ท่าน

9,200.-

7-10 ท่าน

7,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-      ที่พัก 3 คืนพร้อมอาหารเช้า

-      อาหารกลางวัน 4 มื้อ / เย็น 1 มื้อ

-       ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-       รถรับส่งตลอดรายการ

-       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-       ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย

-        ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-       ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-       ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-       ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-       สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 824,210