ทัวร์เชียงราย - ลำปาง 3 วัน 2 คืน

 

เชียงราย - ลำปาง

3 วัน 2 คืน

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ

วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์คไร่บุญรอด -พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ - นั่งรถม้า - บ้านเสานัก

วัดพระธาตุลำปางหลวง –เซรามิคลำปาง

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

ช่วงเช้า                     รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

ชมศิลปะ พิพิธพัณฑ์บ้านดำ สถาปัตยกรรมที่ศิลปินออกแบบ สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ล้านช้าง ล้านนาสุวรรณภูมิทั้งหมด บ้านแต่ล่ะหลังก็จะมีคอนเซปท์ และความน่าสนใจที่ต่างกันออกไป ที่แห่งนี้เป็นบ้านส่วนบุคคล ตัวบ้านจะมีทั้งหมด 32 หลัง ในพื้นที่ 39 ไร่ ซึ่งได้ทำการสร้างมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เป็นผู้คิดและออกแบบเองว่าจะสร้างแบบไหนทำให้เป็นเอกลักษณ์ โดยการทาบ้านทั้งหมดเป็นสีดำ ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก เขาควายและหนังสัตว์ต่างๆ

10.00 น.                   แวะ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไร่ชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได แล้วที่นี่ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น สปาเก็ตตี้ยูนาน หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว เป็นต้นนอกจากนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์

12.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวันบนดอยตุง

13.30 น.                   จากนั้น เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

15.00 น.                   เที่ยว สามเหลี่ยมทองคำ จุดชมวิววัดพระธาตุปูเข้า ที่สามารถชมของชายแดน ไทย ลาวและพม่าได้อย่างสวยงามก่อนจะนำคณะเดินชมวิวแม่น้ำโขงบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ

แวะสักการะ พระนวล้านตื้อ พระพุทธรูปศิลปะล้านนาแท้เพื่อเป็นศิริมงคล

สักการะ หลวงพ่อผาเงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่21และขึ้นไปยังจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดีย์

17.00 น.                   เข้าเช็คอินที่ โรงแรมไดม่อนปาร์ค ในตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.                  เดินเที่ยว ไนท์บาซ่าร์ (อิสระอาหารเย็น)

 

วันที่ 2

08.30 น.                   รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางไป จ.ลำปาง

แวะเที่ยว สิงห์ปาร์คเชียงราย หรือ ไร่บุญรอด ภายในไร่บุญรอดปลูกพืช ทำการเกษตรหลายชนิด เช่นไร่ชาอู่หลง, พุทราไต้หวัน, สตอร์เบอร์รี่,มัลเบอร์รี่, ยางพารา, ฟักทองยักษ์, ผัก –ผลไม้เมืองหนาว, ข้าวบาร์เลต์, ฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม ฯลฯ และยังมี รูปปั้นสิงห์สีทองขนาดใหญ่อยู่บนเนินหญ้า ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เดินทางไป               วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนาทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

12.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวันหน้าวัดร่องขุ่น

13.00 น.                  เดินทางต่อไป จ.ลำปาง ใช้เวลาประมาณ 3ชั่วโมง ระหว่างทาง แวะ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดจองคำ สร้างจำลองจาก

                              ประเทศอินเดีย เจดีย์พุทธคยา ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์อีก 4 องค์ ก่อสร้างด้วยหินทรายสีนํ้าตาลนวล ลักษณะเป็น

                              ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดแหลมคล้ายยอดพระเจดีย์

17.30 น.                  เช็คอินเข้าที่ 1.โรงแรมเวียงทอง / 2. โรงแรมเวียงลคอร // ในตัวเมืองลำปาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.                  นั่งรถม้า 1 ชั่วโมง ชมวิถีชีวิต และ วิวทิวทัศน์เมืองลำปาง ถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาคู่เมืองลำปาง ที่ห้าแยกหอนาฬิกา

19.30 น.                  อิสระอาหารเย็น เดินเที่ยวชม ตลาดอัศวิน ตลาดใหญ่ของเมืองลำปาง

                     (ถ้าลูกค้าเดินทางมาตรงวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ จะได้เดินเที่ยวถนนคนเดินย่านเก่าแก่ ที่ กาดกองต้า)

 

วันที่ 3

08.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า และ เช็คเอาท์จากโรงแรม

08.30 น.                   เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี การตั้งพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อรักษาเกียรติประวัติของอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมเรื่อง ราวและตำนาน "ชามไก่แห่งธนบดี" หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็น เมืองแห่งเซรามิคของ ประเทศไทย

10.00 น.                   ออกเดินทางไป บ้านเสานัก เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก(ตามภาษาพื้นเมือง "นัก" มีความหมายว่า "มาก") ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมบ้านและของสะสมต่างๆและใช้เป็นสถานที่จัดขันโตกและงานพิธีมงคล

เดินทางไป                วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวงและพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา

12.00 น.                   แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00น.                    แวะนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนปีฉลู วัดพระธาตุลำปางหลวง นักท่องเที่ยวทุกคนที่มีโอกาสมาเยือนลำปาง สถานที่แรกที่มักจะนึกถึงก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นล้านนาอย่างเด่นชัดที่สุดวัดหนึ่ง องค์พระธาตุ และนอกจากนั้น ยังมีเงาพระธาตุในซุ้มพระบาท เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ให้ได้ชมกันอีกด้วยครับ

15.00 น.                   จากนั้นแวะซื้อของฝาก และ ช่วงเย็น ส่งท่านที่สนามบินลำปาง เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (หรือส่งที่สนามบินเชียงใหม่ ลูกค้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนครับ)

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

8,600.-

4-6 ท่าน

7,000.-

7-10 ท่าน

6,000.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -        ที่พักพร้อมอาหารเช้า

-        -        อาหารกลางวัน 3 มื้อ

-        -         ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-         -        รถรับส่งตลอดรายการ

-        -          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -       ไม่รวมอาหารเย็น 2 มื้อ

-        -         ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-        -          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-        -         ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-        -          ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 800 บาท

-        -          ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-        -          ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-        -           สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 824,370