ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่

3 วัน 2 คืน

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - พระตำหนักดอยตุง - แม่สายท่าขี้เหล็ก- สามเหลี่ยมทองคำ -ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

วัดร่องขุ่น - สิงค์ปาร์คไร่บุญรอด - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

หมู่บ้านม้งดอยปุย - พระธาตุดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ - สวนราชพฤกษ์

 

            

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

ช่วงเช้า                          รถรับที่สนามบินเชียงราย

                                      ชมศิลปะ พิพิธพัณฑ์บ้านดำสถาปัตยกรรม ที่ศิลปินออกแบบ สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ล้านช้าง ล้านนาและสุวรรณภูมิ
                                      ทั้งหมด บ้านแต่ล่ะหลังก็จะมีคอนเซปท์ และความน่าสนใจที่ต่างกันออกไป ที่แห่งนี้เป็นบ้านส่วนบุคคล ตัวบ้านจะมีทั้งหมด 32 หลัง
                                      ในพื้นที่ 39 ไร่ ซึ่งได้ทำการสร้างมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เป็นผู้คิดและออกแบบเองว่าจะสร้างแบบไหน
                                      ทำให้เป็นเอกลักษณ์ โดยการทาบ้านทั้งหมดเป็นสีดำ ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก เขาควายและหนังสัตว์ต่างๆ

10.00 น.                        จากนั้น เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับ

                                      สวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้น

                                      เข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น.                        พักรับประทานอาหารกลางวันบนดอยตุง

13.30 น.                        ขึ้นเหนือสุดแดนสยามที่ อำเภอแม่สาย เดินเที่ยว ตลาดแม่สาย หรือ ตลาดท่าขี้เหล็ก

                                       ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า
                                      เสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน
                                      ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน

15.30 น.                        เดินทางถึง สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่าที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ

                                      สักการะ หลวงพ่อผาเงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่า

18.00 น.                        เข้าเช็คอินที่ โรงแรมไดม่อนปาร์คเชียงราย

                                      (อิสระอาหารเย็น) จากนั้นเดินทางไปเที่ยว ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่ 2

08.00 น.                        รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้น

เดินทางไป                    วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้

                                      สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนาทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจก

                                      และจิตรกรรรมฝาผนัง ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป

                                      หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

10.30 น.                        แวะเที่ยว สิงห์ปาร์คเชียงราย หรือ ไร่บุญรอด ภายในไร่บุญรอดปลูกพืช ทำการเกษตรหลายชนิด เช่นไร่ชาอู่หลง, พุทราไต้หวัน,

                                     สตอร์เบอร์รี่,มัลเบอร์รี่, ยางพารา, ฟักทองยักษ์, ผัก –ผลไม้เมืองหนาว, ข้าวบาร์เลต์, ฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม ฯลฯ และยังมี

                                      รูปปั้นสิงห์สีทองขนาดใหญ่อยู่บนเนินหญ้า ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

12.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                        เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ 3ชั่วโมง ระหว่างทางแวะ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสามารถแวะแช่เท้าได้ตามอัธยาศัย

17.00 น.                        เข้าเช็คอินที่ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่

19.00 น.                        ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและ

                                      ฟ้อนเล็บนกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, เจ้าดารารัศมี , หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ,ระบำชาวเขา 4 เผ่า, นาฏยรณสยาม, เซิ้งกะโป๋

                                      เป็นต้น

21.00 น.                        กลับที่พัก

 

วันที่ 3

08.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้น

เดินทางไป               หมู่บ้านแม้วดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ภายในหมู่บ้านมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีทั้งผลิตภายใน

                              หมู่บ้าน มีให่เช่าชุดชาวเขาไว้ถ่ายรูปอีกด้วยครับ จากนั้นยังมี พิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านแม้ว ภายในพิพิธภัณฑ์

                              ทำคล้ายบ้านชาวเขา มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเขาเผ่าต่างๆ บนดอยปุย เช่น แม้ว ม้ง มูเซอ อีก้อ

                               และลีซอ และด้านหลังพิพิธภัณฑ์จัดเป็นสวนดอกไม้ มีดอกฝิ่นซึ่งหาชมได้ยาก

10.00 น.                  เที่ยวแวะชมสวนดอกไม้ ที่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์ พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ตั้ง ในเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ

                               400 ไร่ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน

                              และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ

                              การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม

11.30 น.                 จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และ

                              ล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

13.00 น.                  จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการ

                              ขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบิน

                               เชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

15.00 น.                  นั่งรถรางเที่ยวชม บรรยากาศ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืช

                              สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554เป็นแหล่งท่องเที่ยว

                               เชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลกมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้นานาชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ

                              เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงามแวะซื้อของฝาก

จากนั้นช่วงเย็น         ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรม


อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

7,000.-

4-6 ท่าน

6,000.-

7-10 ท่าน

5,100.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -        ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

-        -        อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ

-        -         ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-        -          รถรับส่งตลอดรายการ

-        -           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -          ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย

-        -           ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -            ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-        -             ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-        -            ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-        -            ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท

-        -             ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-        -             ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-        -             สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 824,211