ทัวร์บ้านระเบียงดาว - อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์บ้านระเบียงดาว - อ่างขาง 3 วัน 2 คืน

ปางช้างแม่แตง - ถ้ำเชียงดาว - วัดถ้ำผาปล่อง - บ้านระเบียงดาว - บ้านไม้หอมฮิโนกิ - บ้านขอบด้ง

โรงงานหลวง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - วัดท่าตอน - สวนส้มธนาธร - วัดบ้านเด่น

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า                           รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

                                       จากนั้นเดินสู่ จากนั้นเดินทางสู่ ปางช้างแม่แตง

                                       ระหว่างทางแวะชม ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ

10.00.                          ชมการแสดงความสามารถและความน่ารัก เช่น ช้างเตะฟุตบอล ช้างวาดรูป การแสดงสาธิตของช้างงาน ช้างเล่นดนตรี ช้างออกกำลังกาย

11.00 น.                           พาท่าน นั่งเกวียนชมทุ่ง สัมผัสวิถีชีวิตไทยโบราณ ใกล้ชิดธรรมชาติและทุ่งนา แห่งเดียวที่เชียงใหม่

                                         นำท่านนั่งช้าง ชมป่า ลัดเลาะริมน้ำแม่แตง สู่เขตป่าชมความงามธรรมชาติของป่าไม้เชียงใหม่ภายในปางช้าง ยังมี ของที่ระลึกได้ภายในปช้างแม่แตง เช่น เสื้อสกรีนรูปช้าง ภาพวาดจากฝีงวงของช้าง ผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่ทำจากมูลช้างของที่ระลึกที่ทำจากมูลช้างอีกด้วย

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวันภายในปางช้าง

13.00 น.                           ออกเดินทางไป แวะ ถ้ำเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น

 15.30 น.                          แวะ สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง หรือวัดถ้ำผาปล่อง ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงทางขึ้นโดยใช้บันได 510 ขั้นขึ้นไปจนถึงสำนักสงฆ์ เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบ บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติ ภายในถ้ำผาปล่องจะมีรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่สิมประดิษฐานอยู่ในท่าขัดสมาธิเพชรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำองค์ท่าน และเจดีย์แห่งความกตัญญู ที่คณะศิษย์ได้จัดสร้างถวายให้ใช้เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารของ "หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร"

17.30 น.                           เข้าเช็คอินที่ บ้านระเบียงดาวโฮมเสตย์ หรือ บ้านหมอกตะวันโฮมเสตย์ รับประทานอาหารเย็นที่โฮมเสตย์     


วันที่ 2

08.00 น.                           ตื่นแต่เช้า นั่งรับประทานอาหารเช้าที่ริมระเบียง ท่ามกลางธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ของดอยหลวงเชียงดาว

09.30 น.                           เช็คเอาท์จากที่พัก เดินทางไปต่อ แวะ บ้านไม้หอมฮิโนกิ แรกเริ่มบ้านไม้หอมฮิโนกินั้นสร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัยเป็นงานสถาปัตยกรรมออกแบบที่ผสมผสานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยใช้ไม้หอมฮิโนกิที่มีอายุหลายร้อยปี ประกอบขึ้นเป็นตัวบ้านตั้งแต่การสร้างพื้นบ้านไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เก้าอี้ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างไม้ฝีมือดี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรมสามารถพึ่งพาตัวเองได้

11.00 น.                           ก่อนขึ้นอ่างขาง แวะ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ซึ่งนอกจากจะได้ทราบถึงแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านและยั่งยืนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (Living Site Museum) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการ โรงงานหลวงฯ และชุมชนบ้านยางแล้ว ก็ยังจะได้เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ "ดอยคำ"เป็นของกินของฝากได้อีกด้วย

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.                           ขึ้นอ่างขาง เที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ชมแปลงสาธิต เช่น สวนบอนไซและสวนหินธรรมชาติ , โรงเรือนดอกไม้ เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย , สวนแปดสิบ เป็นสวนจัดกลางแจ้ง โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด ,สวนคำดอย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกกุหลาบพันปีสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่ อื่นนอกจากที่สวนแห่งนี่ที่เดียว

16.30 น.                            เข้าเช็คอินที่ รีสอร์ทบนอ่างขาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                           อิสระอาหารเย็นที่ โครงการหลวง หรือร้านอาหารใกล้รีสอร์ท


วันที่ 3

 

06.30น.                            ตื่นแต่เช้า เดินทางไป บ้านขอบด้ง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่คึกคักเป็นพิเศษ ชาวเขาที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อยที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้งเพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็กๆ 

08.00 น.                           กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า

09.00 น.                           ลงจากอ่างขาง เดินทางไป ต่อ แวะไหว้พระที่ วัดท่าตอน มีพื้นที่ของวัดกว้างขวางมาก เพราะสร้างเรียงรายกันไปตามไหล่เขา มีอยู่ด้วยกัน 9 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้พุทธสานิกชนบูชา และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปเชียงแสนที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุสบฝางประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญของวัด และมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกหลายองค์ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวัดคือชั้นที่แปดซึ่งจะมีเจดีย์แก้ว ภายในเจดีย์แก้วมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น มีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทั้งในและประเทศต่างๆประดิษฐานอยู่ และในชั้นบนสุด เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสารีริกธาตุ พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ สามารถขึ้นไปกราบไหว้บูชาได้ และในชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์บริเวณโดยรอบ

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.ท่าตอน

13.00 .                           นั่งรถราง ชม สวนส้มธนาธร ชมพันธุ์ส้มนานาชนิด บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยภูเขาและอยู่ใกล้กับเขื่อนพลังไฟฟ้าแม่มาว ที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดส้มสายน้ำผึ้งชื่อดัง ที่ส่งไปขายทั้งในและนอกประเทศ

14.30 น.                           ใช้เวลา กลับจ.เชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง แวะ นมัสการวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

18.00 น.                           แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์

ช่วงค่ำ                              ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 


อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

8,200.-

4-6 ท่าน

6,800.-

7-10 ท่าน

5,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

-          อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ

-          ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-          รถรับส่งตลอดรายการ

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          อาหารเย็น

-          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-          ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-          ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-          ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-          สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

Visitors: 824,210