ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม-เขื่อนแม่งัด 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์ดอยม่อนแจ่ม-เขื่อนแม่งัด

3 วัน 2 คืน

เวียงกุมกาม - พระธาตุดอยคำ - สวนพฤกศาสตร์ - ดอยม่อนแจ่ม - เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ฟาร์มกล้วยไม้/ผีเสื้อ-ปางช้างแม่สา - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – บ่อสร้างสันกำแพง

 


กำหนดการเดินทาง


วันที่ 1

ช่วงเช้า                             รถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

                                         จากนั้นเดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชม นครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

                                         จากนั้นเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

13.00 น.                           เดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่

14.30 น.                           ดินทางไป อ. แม่ริม เที่ยว ชมสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ พระนางเจ้าสิริกิตต์ และ Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร บริเวณด้านบนของเรือนยอดไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

17.30 น.                           ขึ้นม่อนแจ่ม เข้าเช็คอินที่ ม่อนอิงดาวรีสอร์ท หรือ ม่อนแจ่มแค้มปิ้งรีสอร์ท

                                         *** อิสระอาหารเย็น ***

 

วันที่ 2

07.30 น.                           รับประทานอาหารเช้าและ เช็คเอาท์จากที่พัก

08.00 น.                           ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ดอยม่อนแจ่ม

09.00 น.                           ดินทางไป ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย จะได้สัมผัสบรรยากาศ ช้างอาบน้ำ , หรือช้างที่สามารถวาดภาพวิวทิวทัศน์ออกมาได้อย่างสวยงาม ,การแสดงโชว์ต่างๆของช้าง (ราคาไม่รวมขี่ช้าง)

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                            แวะ ศาลากาแฟ นั่งชิวๆ ชิมกาแฟ และถ่ายรูปบรรยากาศร่มรื่นน่ารักๆได้ที่นี่

                                         จากนั้นเดินทางไป เขื่อนแม่งัด แวะ นมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

15.00 น.                            เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล นั่งเรือ ไปที่เรือนแพเอกชัย พักผ่อนเล่นน้ำที่นี่ได้ ตามอัธยาศัย

              *เป็นที่พักแพ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ของน้ำ ภูเขา และสายหมอกในยามเช้า สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

17.30 น.                            เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงเย็น                             รับประทานอาหารเย็นที่แพ

 

วันที่ 3

08.00น.                             รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ ถ่ายรูป ชมวิวยามเช้าที่แพ จากนั้นนั่งเรือกลับเข้าฝั่ง

 ออกเดินทางไปต่อ แวะรับประทานอาหารกลางวัน               

10.00 น.                            เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชม บ่อสร้างสันกำแพง เป็นอำเภอซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ   นอกจากนี้ ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา   ให้ชมอีกด้วย

12.00 น.                            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 .                            แวะแช่เท้า น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และต้นไม้      ประโยชน์ของน้ำพุร้อนไม่ได้มีเพียงแค่ต้มไข่ สามารถนอนแช่น้ำร้อน ที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ที่น้ำพุร้อน สันกำแพง มีบ่อให้แช่ทั้งบ่อเด็ก, บ่อผู้ใหญ่ หรือจะแช่เท้าเพียงอย่างเดียวก็ได้

16.00 น.                           จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ ตลาดวนัสนันท์

17.00 น.                           ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

7,800.-

4-6 ท่าน

5,800.-

7-10 ท่าน

5,200.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-        -    ที่พัก 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า

-        -    อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 2 มื้อ

-        -    ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-        -    รถรับส่งตลอดรายการ

-       -     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -    ค่าตั๋วเครื่องบิน

-         -   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-         -   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-          -  ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-        -    ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-         -   ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-         -   สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 824,378