ล่องเรือสำราญ DREAM CRUISES

HONGKONG DREAM CRUISES 4 DAYS

 

 

กำหนดการเดินทาง

เดือน พฤษภาคม2560     วันที่  4-7 / 11-14 / 18-21/ 25-28

เดือน มิถุนายน   2560     วันที่  1-4 / 8-11 / 15-18 /22-25/29 มิ.ย.-2 ก.ค.

 

 

วันแรกของการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

 13:00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ S ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8-9

                     อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ โดยสายการบินROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)

                     โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ

15:25 น.       นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ 182

19:00 น.       ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จุดนัดพบประตู ทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟ

ที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมนฟอสเตอร์

ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

นำท่านเข้าที่พัก Penta Hotel/Dorsett Tsuenwan Hotel/Dorsett  Kwun Tong Hotelหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สองของการเดินทาง   ติ่มซำ วัดชีหลิน-หวังต้าเซียน-อ่าวรีพลัสเบย์ -เขาวิคตอเรีย-ลงเรือสำราญ DREAM CRUISES

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ.ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิวเพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้านปี่เซี่ย สัตว์นำโชคลาภ,ความมั่งมี

จากนั้นนำท่านชม วัดชีหลิน หรือ เรียกกันว่า สำนักนางชี สำนักชีแห่งนี้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง  เป็นแหล่งพำนักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่าง ประณีต และชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ ในศาลด้านใน สำนักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลย นอกจาก ท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งในฮ่องกง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียนWong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า วัดหวังต้าเซียนนั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี  ละได้ชื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการรวบรวมเงินบริจาคแล้วย้ายวัดมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบัน

นำทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Kai Tak  เพื่อทำการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ สำราญ DREAM CRUISES สามารถเช็คอินท์ได้ตั้งแต่เวลา 18.30-20.30 น.(ผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน)

ข้อมูลสำหรับ DREAM CRUISE    เป็นเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั้นรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหม 3,352 ท่าน มีจำนวน 1,674 ห้องมี จำนวนห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน้ำประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น

บนชั้น16 และ ชั้น21  รวมถึง การเล่น ROPES COURSE และลานโบว์ลิ่งจำนวน 4 เลนส์  

ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทุกท่านจะได้พบกับเรือสำราญลำใหม่ และขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซียแปซิฟิตในขณะนี้

21.30น.       เรือสำราญเคลื่อนออกจากท่าเรือ Kai Tak   สู่น่านน้ำสากล

(อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือ  

สำราญมีให้เลือกหลากหลายเมนูอาหาร นานาชาติให้ท่านได้ลิ้มลองจากนั้น ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือสำราญ ไม่ว่าจะลองเต้นแอโรบิค หรือ ใช้บริการสระว่ายน้ำหรือเข้าห้องพัก ที่สุดแสนจะสบาย ราวกับว่า ท่านไม่ได้พักผ่อนอยู่บนเรือสำราญ

 

วันที่สามของการเดินทาง     อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญGENTING  DREAM

เช้า               อิสระมื้อเช้ากับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูบนเรือสำราญ

ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง

อิสระมื้อกลางและมื้อค่ำกับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนู

                   ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดี ราตรีสวัส หรือ ท่านไหน ยังไม่จุใจกับบรรยากาศ เราขอเชิญให้คุณมาลองมองท้องฟ้าในยาม ค่ำคืน ที่แสงดาว พร้อมหยอกเย้า และ ทักทายคุณ ก่อนส่งคุณเข้าห้องพัก ในแบบที่คุณเลือก ให้ทุกท่าน พักผ่อน ตาม อัธยาศัย หรือ จะ เดินรับลม ชมท้องฟ้า สัมผัส ดวงดาวที่ รายล้อมบนดาดฟ้าเรือ  

 

วันที่สี่ของการเดินทาง  วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ DREAM CRUISES

08.00น.        เรือสำราญเทียบท่า ท่าเรือKai Tak  

                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอ พรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้นที่ อ่าวรีพลัสเบย์ ไหว้พระ ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแม้กระทั่งได้ข้ามสะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดินข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปี จากนั้น

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร

ให้เวลาทุกท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซาจุ่ยขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้งสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝั่งเกาลูนที่มีย่านช็อปปิ้งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีร้านค้าตลอดสองข้างทาง

ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง

18.00 น.       เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ RJ 183  

23.25 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

HONGKONG

DREAM CRUISES

4 วัน 2 คืน BYCX

INSIDE

OCEAN VIEW

BALCONY

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

27,900

31,900

34,900

ราคาสำหรับพักเดี่ยวชำระเงินเพิ่ม

15,900

19,900

22,900

ราคาสำหรับ

ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3

22,900

25,900

27,900

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์

- ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง

- ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญ

ที่เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่มส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า)

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน

- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเทียว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ 220 HKD/ท่าน และ ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 60 HKD/วัน/คน

- ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง

Visitors: 806,489