กิจกรรมเพื่อสังคม

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยังดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม และตั้งใจทำด้วยความสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

Visitors: 824,697