ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน 5 วัน 2 คืน (เริ่มกรุงเทพ)

ปาย แม่ฮ่องสอน 5 วัน 2 คืน

แม่ฮ่องสอน ปาย ห้วยน้ำดัง วัดน้ำฮู โป่งเดือด

สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

 

กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน 8 ท่าน ออกเดินทาง

วันแรก

19.00 น.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ปาย เมืองศิลปะ โรแมนติกท่ามกลางสายหมอกโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด

 

วันที่สอง 

06.00 น.            ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วลม สวยงามสุดๆ มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวลิบๆ

                         จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่ห้วยน้ำดัง

10.00 น.            เข้าพัก ณ รีสอร์ทในเมืองปาย ณ บ้านปายลากูน่า หรือระดับเดียวกัน

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่ปาย

13.30 น.            นมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา

14.30 น.            เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชา จากนั้นแวะน้ำตกหมอแปง

16.00 น.            เดินเล่นตัวเมืองปาย แวะชมตลาดเย็น เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย

17.30 น.            ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

18.30 น.            บริการอาหารเย็นที่ปาย ชิมโรตีหลากรส แวะร้านมิตรไทยและร้านสบายดี ซื้อโปสการ์ดและเสื้อน่ารักๆ ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลง แนะนำให้ไปที่ร้านบีบ๊อบซึ่งมีดนตรีเล่นสด บรรยากาศดีๆ

 

วันที่สาม 

05.30 น.            ชมทะเลหมอกเมืองปาย จากนั้นชม วัดหลวงและวัดกลาง วัดที่มีศิลปงดงามตามแบบพุทธศิลปล้านนา

06.30 น.            รับประทานอาหารเช้า แวะชม Coffee In Love

09.00 น.            แช่น้ำแร่ที่ ท่าปายสปาแค้มปิ้ง ซึ้งมีบ่อน้ำร้อนให้แช่สบาย จากนั้นพาชมต้นกำเนิดน้ำแร่ ณ บ่อน้ำพุร้อนท่าปาย

11.30 น.            ชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารพักผ่อนสบายๆ ฟรีสไตล์ เดินเล่น ปั่นจักยานในตัวเมืองปาย หรือ เลือกกิจกรรมขี่ช้างชมทิวทัศน์ของป่าเขา,ล่องแพไม้ไผ่ชมทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำปายท้องนาและป่าเขา (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 500 บาท/ท่าน)

16.30 น.            ชมพระอาทิตย์ตกและความมหัศจรรย์ที่ ปายแคนยอน หรือกองแลน ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูงชัน 360 องศา

18.30 น.            รับประทานอาหารเย็น จากนั้นให้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่               

07.00 น.            บริการอาหารเช้า ที่ ตลาดเช้า

09.30 น.            แวะโป่งเดือด ชมน้ำพุร้อนเดือด 90 – 100 องศา พุ่งออกมาจากใต้ดินสูง 1-2 เมตร

11.00 น.            ชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกงามของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ที่ทอดตัวลงมาจากหน้าผาความสูง 20 เมตร 

12.30 น.            บริการอาหารกลางวันและ ชมสวนกล้วยไม้และ ฟาร์มผีเสื้อแม่ริม

14.00 น.            นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ หลังจากนั้นเที่ยว หมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง ชมการสาธิตการทำร่ม

15.30 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ อิสระอาหารเย็น

 

วันที่ห้า

05.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด

-ค่าที่พัก 2 คืน ( บ้านปายลากูน่า ห้องพัดลม หรือระดับเดียวกัน)

-ค่าอาหาร น้ำดื่มและขนมระหว่างเดินทาง

-ค่าธรรมเนียมสถานที่

-ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท

-มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

Visitors: 824,372