ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 5 วัน 2 คืน (เริ่มกรุงเทพ)

เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง ดอยอ่างขาง

ดอยอินทนนท์ 5 วัน 2 คืน

ดอยตุง ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ ไนท์ซาฟารี วัดร่องขุ่น แม่สาย หมู่บ้านถวาย

 

กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน 8 ท่าน ออกเดินทาง

วันที่หนึ่ง

20.00 น.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เชียงรายสุดแดนสยามเมืองแห่งสายหมอกด้วยรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด VIP


วันที่สอง

07.00 น.            ถึงวัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

09.00 น.            เดินทางเข้าสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเมียงราย พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรมแสน

10.00 น.            เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มีรูปปั้นเด็กตัวตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้

12.00 น.            บริการอาหารกลางวันที่ครัวพระตำหนักดอยตุง

13.00 น.           เข้านมัสการพระธาตุดอยตุง พระธาตุที่เก่าแก่ของเมืองเชียงราย เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดในปีกุน จากนั้นเดินทางไป อ.แม่สาย

15.00 น.            ถึง อ.แม่สาย ช๊อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองราคาถูก แล้วข้ามฝั่งไปพม่าที่ อ.ท่าขี้เหล็ก แวะไร่สตอเบอรรี่ซึ่งปลูกอยู่บริเวณอำเภอแม่สาย

19.30 น.            รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่โรงแรมแสนภูโรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองจากนั้นเดินถนนคนเดิน ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเชียงราย 


วันที่สาม

07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

07.30 น.            จากนั้นเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ดอยที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในประเทศไทย

10.00 น.            เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้น ดอยอ่างขาง แวะชม จุดชมวิวกิ่วลม เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านโครงการหลวงอ่างขาง

13.00 น.           เที่ยวชม สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวยงามไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากชาวบ้านท้องถิ่น ได้ของคุณภาพท้องถิ่น โดยเพาะหน้าโครงการหลวงเกษตรจะมีแม้ว ม้ง กะเหรี่ยง นำสินค้าชนเผ่ามาจำหน่าย

16.30 น.            ลงจากดอยอ่างขาง มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

18.00 น.            บริการอาหารเย็น

19.00 น.            ชมสวนสัตว์กลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากนั้นสนุก ตื่นเต้นกับการผจญภัยนั่งรถชมสัตว์ป่ามากมาย เช่น สิงโต ไฮยีน่า จระเข้ ใน Jaguar Trail, Predator Prowl และ Sawana Safari

21.00 น.            เดินทางเข้าที่พัก ที่โรงแรมโรยัลพรรณรายณ์ เชียงใหม่ภูคำ บีพีซิตี้เซ็นเตอร์ หรือเทียบเท่าจากนั้นช๊อปปิ้งไนท์บาซ่าเชียงใหม่ 


วันที่สี่

07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ดอยอินทนนท์

08.30 น.            สัมผัสแรกกับอากาศบริสุทธ์ธรรมชาติสวยบนยอดดอยอินทนนท์เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาจะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อเกือบทุกต้นมีมอส เฟิร์น เกาะอยู่เต็มต้น ข้าวตอกฤาษีและนกหลากหลายพันธุ์ ชมพระธาตุนภเมธนีและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ จากนั้นเที่ยวชมสวนผักเมืองหนาวมืผักผลไม้สดๆเย็น เจี๊ยบแบบไม่ต้องแช่เย็นเช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ สดๆจากไร่

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ที่โครงการหลวงอินทนนท์

13.00 น.            จากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำ ตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงที่ 80 เมตร

14.30 น.            นมัสการ พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจำปีคนเกิดปีชวด และบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยดอกไม้เมืองเหนือชื่อ ดอกคำมั่นสัญญา ชมประเพณีค้ำโพธิ์ และสถาปัตยกรรมแบบล้านนา จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านทวาย หมู่บ้าน OTOP ที่ใหญ่ที่สุดใน จ.เชียงใหม่

18.30 น.            อิสระอาหารเย็น  จากนั้นเดินทางมุ่งหน้า สู่กรุงเทพฯ


วันที่ห้า

05.00 น.            เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ ***

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP

- ค่าที่พัก 2 คืน ( พักที่โรงแรมปิยะภรเพลส 1คืน และโรงแรมโรยัลพรรณรายณ์ 1คืน แอร์ น้ำอุ่น หรือเทียบเท่า )

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถท้องถิ่นขึ้นดอย

- ค่าประกันอุบัติเหตุ

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

Visitors: 806,357