แทนคำขอบคุณจากใจ

บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนใช้บริการบริษัทฯ โดยตลอด และช่วยแนะนำลูกค้ามาให้อย่างต่อเนือง เราขอสัญญาว่าเราจะปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจในบริการของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ

 

 

รวมทั้งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ คะ

*** ส่วนหนึ่งของภาพความประทับใจมิรู้ลืม ***

 

 

ทัวร์ต่างประเทศ มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮท์แลนด์

 

ทัวร์ต่างประเทศ เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง

 

ทัวร์ต่างประเทศ พม่า หงสา ย่างกุ้ง อินทร์แขวน

ทัวร์ต่างประเทศ ไต้หวัน ไทเป


กรุ๊ปทัวร์ประเทศ จ.น่าน "บุญญะภัณฑ์"

 

กรุ๊ปทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก "บุญญะภัณฑ์"

กรุ๊ปทัวร์ในประเทศ พัทยา "โพลาคอสเมติก"

 

กรุ๊ปทัวร์ในประเทศ เที่ยววัด วังกรุงเทพ + ทัวร์อยุธยา +ล่องเรือดินเนอร์ "Future Tech"

 

ทัวร์ในประเทศ กรุ๊ป Inbound ทัวร์วัด วัง กรุงเทพฯ

  

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา 

เรือเวอร์ติเคิลครูส "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์" และ เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ "รพ.จุฬารัตน์ 3"

 

  กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ "สปิริต ออฟ เดอะ เวิล์ด"

 

  กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ "อาจารย์กาฬสินธ์"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ "iHL ธีมซุปเปอร์ฮีโร่"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา + ล่องเรือไหว้พระ 

เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส "TOP"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิดริเวอร์ครูซส์ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือเจ้าพระยาครุยส์ "ไอรยา"

 

กรุ๊ปเหมา ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด "อินเทค ฟีด และร้าน SK ฟาร์ม"

กรุ๊ปเหมา ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด "กำไรบุญ"

 

กรุ๊ปเหมา ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด "สโมสร โรตารี่ปัว จ.น่าน"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือเวอร์ติเคิล "Fast Lane"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส "ไอยรา"

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ทริป "กำไรบุญ"

ไหว้พระ 9 วัด  ทริป "กำไรบุญ" บรรยากาศภายในเรือ 70  ที่นั่ง

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 1 วัดราชสิงขร

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 2 วัดวรจรรยาวาส

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 3 วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 4 วัดอรุณ

 

 

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 5 วัดกัลยาณมิตร

 

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 6 วัดระฆัง

 

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 7 วัดราชาธิวาส

 

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 8 วัด คฤหบดี

 

ไหว้พระ 9 วัด วัดที่ 9 วัดเทวราชกุญชร 


บรรยากาศ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา

บรรยากาศ ทัวร์วัดวังในกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศ ทัวร์อยุธยา


 W

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือเวอร์ติเคิล "ทรู"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูสซ์ "วิทยาพยาบาลทหารอากาศ"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือทรงไทย เรือแว่นฟ้า "คุณวิกรม อมตะนคร"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือเดอะแกรนด์เจ้าพระยาครุยส์ "ไอยรา"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือแกรนด์เพิร์ล "ไอยรา" 

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา  เรือไวท์ออร์คิด "อัทสุมิเท็ค"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา  เรือไวท์ออร์คิด "โค้วยู่ฮ่ะอีซูซุเซลล์"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด "ZIJA GLOBAL"

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด "AIS"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด "กรมสรรพากร"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส "ออกาโน่"

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด "โรงเรียนแม่สันวิทยา"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส "กรุงไทยแอคซ่า"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด "MSIG"

 

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด  "Double A"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือทรงไทย เรือแห่งสยาม "สตาร์บัค"

กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส "รพ.เลิดสิน + รพ.นพรัตนราชธานี"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด "ASK"

 

 กรุ๊ปเหมาล่องเรือสำราญ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด "Mercedes-Benz"

 

จัดงานแต่งงานบนเรือสำราญ งานเลี้ยงแต่งงาน ฉลองมงคลสมรสบนเรือสำราญสุดหรู


Visitors: 824,370