เรือแห่งสยาม

เรือแห่งสยาม

ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา รับประทานอาหารค่ำ บนเรือแห่งสยาม

เรือแห่งสยาม เป็นเรือที่ใช้ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เฉพาะเหมาลำเท่านั้น

เรือแห่งสยาม เป็นเรือกระแชงไทย รองรับผู้โดยสารได้ 30-50 ท่าน

จากภาพเรือยนต์ลากจูงเรือกระแชงบรรทุกข้าวสารล่องขึ้นลงในลำน้ำเจ้าพระยามานานนับร้อยปี นี่คือวิถีชีวิตแห่งความ เป็นไทย ซึ่งภาพเหล่านี้นับวันจะสูญหายไปจากลำน้ำสายหลักของเมืองไทย สายน้ำเจ้าพระยายังคงไหลรินอยู่คู่กับสองกรุง แต่มรดกเกี่ยวกับเรือของคนไทยกำลังจะถูกลืมเลือนไป เรือแห่งสยามเสมือนเป็นตัวแทนของตำนานเรือกระแชงไทย ที่ต้องการอนุรักษ์มรดกที่บ่งชี้ถึงวิถีชีวิตทสี่ งบเรียบง่าย และพร้อมที่จะพาทุกท่านที่สนใจต้องการสัมผัสชื่นชมความงามแห่งสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของ คนไทยริมสองฝั่งเจ้าพระยา รูปลักษณ์ของเรือ ที่เน้นถึงความเป็นไทย โดยเป็นเรือลำเดียวที่สื่อถึงเอกลักษณ์ไทยจากภาพวาดบนหลังคาเรือส่วนภายในเรือตกแต่งเสมือนเรือนชาน ด้วยที่นั่งไม้ทอดเป็นระเบียงยาวตลอดลำเรือ เพลิดเพลินจากภาพวาดการละเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ และ เพิ่มพูนความรู้จากเรือจำลองโบราณสร้างจากไม้สักมากกว่า 10 ลำอบอุ่นและปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมทันสมัยที่เพิ่มเติม รักษาสมดุลของตัวเรือด้วยถังไฟเบอร์หล่อ ที่บรรจุน้ำซึ่งเป็นเรือลำเดียวในเมืองไทย ระบบไฟที่มาตรฐานถึง 3 เฟสรองรับและให้บริการได้ทุกสถานการณ์

อัตราค่าบริการ : โปรดสอบถาม

*** มาเป็นหมู่คณะ ต้องการเหมาลำ เรือแห่งสยาม โปรดสอบถามราคาพิเศษที่ 088 898 1699 คะ ***

 

 

Visitors: 824,370