โปรแกรมล่องเรือตามรอยพระบาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล่องเรือท่องเที่ยว ตามรอยพระบาท

กำหนดการเดินทาง เดินทางได้ทุกวัน

 

18.00 น.                เข้าชม พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ เป็นแห่งเดียวที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก

                                สักการะพระธาตุที่มีมากกว่า 600 องค์ พร้อมบูชาองค์เทพสำคัญ

19.00 น.                ยินดีพร้อมต้อนรับทุกท่านสู่ เรือแห่งสยาม เรือสำราญที่คงคุณค่าแห่งความเป็นไทย

                                ต้อนรับทุกท่านด้วยเวลคัมดริ้ง สูตรพิเศษของเรือแห่งสยาม

19.15 น.                จุดเทียนชัยถวายพระพร ให้องค์พ่อหลวงของแผ่นดิน กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สะพานภูมิพล

                               ชื่นชมและสัมผัสกับค่ำคืนอันแสนจะโรแมนติก อิ่มเอมกับอาหารไทย ที่คัดสรรบรรจงปรุงแต่ง

                                พร้อมบริการเสริฟ์ให้กับทุกท่าน คลอเคล้าไปกับบทเพลงที่ผสมผสานของเครื่องดนตรี

                                กับบทเพลงบรรเลงที่แสนอบอุ่นและไพเราะซึ่งจะสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการรับประทานอาหาร

                                โดยเรือจะนำ ทุกท่านล่องผ่าน สะพานพระราม 9 ที่เชื่อมต่อการเดินทางลงสู่ ภาคใต้,

                                 ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน,วัดบุคคโลที่งดงามดั่งวิมานแห่งเหล่าเทพเทวา,

                                 สะพานพระราม 3 และ โรงแรมระดับ 5 ดาวที่เรียงรายในย่านสาทร

20.20 น.                ชม การแสดงแสงเสียง เรือพระราชพิธีจำลอง กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค แห่งเดียวในเมืองไทย

21.15 น.                เรือเทียบท่าบางกอกสแควร์ พร้อมส่งแขกท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

  

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน

เดินทางทุกวัน

1,200.-

*** ราคาหมู่คณะโปรดสอบถาม

*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ 30 ท่าน ขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม

  • ค่าล่องเรือ
  • อาหารไทย
  • มัคคุเทศก์คอยดูแลท่านตลอดรายการ

 

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • VAT 7 %  และ VAT 3 %

 

 

Visitors: 824,378