ล่องเรืออยุธยา (เริ่มที่อยุธยา)

บริการล่องเรืออยุธยา (เหมาลำ 8 ท่านขึ้นไป)

ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารบนเรือ  LUNCH - DINNER

 

 

 

 

 

 

เส้นทางล่องเรือ

เรือออกจากท่าเทียบเรือ ผ่านวัดพุทไธศวรรย์  โบสถ์เซ็นต์โยเซฟ วัดไชยวัฒนาราม (ตรงข้ามพระตำหนักสิริยาลัย) วัดกษัตราธิราช เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดท่าการ้อง

(เรือย้อนกลับทางเดิม) ป้อมเพ็ชร วัดพนัญเชิง (บนเรือมีขนมปังจำหน่ายให้ลูกค้าทำบุญทำทานให้อาหารปลา)สะพานปรีดีย์ บ้านโปรตุเกส บ้านญี่ปุ่น เรือกลับเข้าท่า

*** หมายเหตุ เส้นทางล่องเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ระยะเวลาที่ใช้บริการ ใช้เวลาล่องเรือเลียบพระนครประมาณ 1.00 – 1.30 ชั่วโมง

 

ขนาดของเรือที่ให้บริการ ความจุของเรือมี  100 ท่าน  80  ท่าน  60  ท่าน  50  ท่าน  30  ท่าน  10  ท่าน

(จะจัดเรือตามความเหมาะสม โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ )

 

อัตราค่าบริการ  650 บาท / ท่าน

 

 

Visitors: 824,700