ทัวร์เชียงใหม่ (Adventure) 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ (Adventure) 3 วัน

ใครเก่ง ใครกล้า ใครซ่าส์... เชิญทางนี้....สุดมันส์กับการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติ ป่าไม้ดึกดำบรรพ์นับ 1500 ปีของเชียงใหม่ ตื่นเต้นสุดๆกับการล่องแก่งลำน้ำแม่แตง เร้าใจแบบสุดขั้วไปกับการโหนตัวชมวิวบนยอดไม้ เพลิดเพลินไปกับการนั่งช้างชมน้ำตก ตกเย็น นั่งชิวๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมน้ำปิง อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสนุกสนานที่ริเวอร์ไซด์ ปิดท้ายกับการผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อ 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน      

วันที่ 1:                ล่องแก่ง                                                                                                                                                         (-/กลางวัน/เย็น)

9.00.                  รถรับจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ลำน้ำแม่แตง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดลำน้ำสำหรับการล่องแก่งของเชียงใหม่     (Level 4)

11.00.                ถึงจุดลงแพ พนักงานนัดแนะพร้อมแจ้งวิธีการลงแพที่ถูกต้อง จากนั้นฝึกซ้อมก่อนลงแพ

12.00.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00.                เริ่มตื่นเต้นเร้าใจไปกับการล่องแก่งแม่น้ำแม่แตง ท่ามกลางสายน้ำเย็น สดชื่น.. และป่าเขาลำเนาไพรเขียวขจีเป็นระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร

15.00.                ขึ้นฝั่งเพื่อเช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดินทางกลับเข้าเมือง

17.30.                ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 .                รับประทานอาหารเย็นที่ริเวอร์ไซด์ผับ แอนด์ เรสทัวรองต์  ชิวเอาท์ไปกับบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำปิง พร้อมฟังดนตรีเล่นสดขับกล่อมตลอดคืน

21.00.                กลับที่พัก

วันที่ 2:                โหนตัว Canopy                                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-)

7.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

9.00.                  รับจากที่พัก

10.00.                ถึงหมู่บ้าน ชมความสวยงามของป่าฝนเขียวชอุ่ม เย็นสดชื่น

12.00.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00.                สนุกสุดขั้วไปกับการโหนตัว Canopy  ชม วิวทิวทัศน์บนยอดไม้ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้สีเขียวสดซึ่งเข้าไม่ถึงโดยรถและ การเดิน เป็นประสบการณ์ที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม

15.00.                กลับที่พัก

16.00.                ถึงที่พัก พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00.                รถรับจากที่พัก เดินทางไปยัง At East Massage & Spaเพื่อนวดแผนโบราณ  ผ่อน คลายกล้ามเนื้อ บรรเทาความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์อันน่ามหัศจรรย์และเลื่องชื่อ ช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลายอวัยวะส่วนต่างๆ และทำให้จิตใจสงบ

วันที่ 3:                 ขี่ช้างชมป่า                                                                                                                                            (เช้า/กลางวัน/-)

7.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00.                   เช็คเอาท์จากที่พัก ก่อนมุ่งหน้าสู่ปางช้างที่ อ.แม่ริม

9.00.                   ถึงปางช้าง เพลิดเพลินไปกับการนั่งช้าง  ผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวอ่อน มีสายลมพัดอ่อนๆทำให้อากาศเย็นสบาย เดินทางไปชมน้ำตกป่าอันสวยงาม เป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง

11.00.                เยือนฟาร์มกล้วยไม้ เดินเล่นเพื่อชมกล้วยไม้และผีเสื้อหลากสีหลายพันธุ์

12.00.                พักรับประทานอาหารที่ฟาร์มกล้วยไม้

ช่วงบ่าย                ส่งท่านยังสนามบิน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

พัก 3 ดาว

7,100.-

50%

ฟรี

1,200.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ  // นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม 1000 บาท/ท่าน

 

โรงแรมที่พัก

โรงแรมที่ในเชียงใหม่

โรงแรม Royal Lanna หรือ โรงแรมเชียงใหม่เกตุ หรือ โรงแรม Noble Place หรือ โรงแรม Thapae Boutique house

 

 

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %


 

 

Visitors: 824,204