ทัวร์มหัศจรรย์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่ ใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี มีทิวทัศน์สวยงามและแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรม และผู้คนอ่อนหวานอ่อนน้อม ตามลักษณะของล้านนาไทยแต่ จะมีกี่คนที่รู้และเคยสัมผัสเชียงใหม่ในมุมประหลาดๆที่แฝงอยู่มากมาย จนอาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงก็ว่าได้ เป็นเรื่องจริง หรืออิงนิยาย ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองได้ที่นี่

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก :                 วัดโป่งช้างคด ถนนรถวิ่งเลนขวา วัดฝาแฝดดอยสุเทพ อนุสาวรีย์พญามังราย                                (-/-/เย็น)

ช่วงเช้า                  รถรับจากสนามบิน สถานีรถไฟหรือขนส่ง เข้าเช็คอินที่โรงแรม มณีนาราครในตัวเมืองเชียงใหม่หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงประมาณ 1 ชม. นำท่านไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ อย่างแรกที่วัดโป่งช้างคด ภายในกุฏิ ที่จำวัดเก่าของเจ้าอาวาสซึ่งพึ่งมรณภาพไป ปรากฏภาพมหัศจรรย์การหักเหของแสงลอดผ้าม่าน มองเห็นด้านนอกวิหารเป็นภาพเคลื่อนไหวกลับหัวขนาดใหญ่กว่าพระธาตุลำปางหลวง สร้างความตื่นตะลึงฮือฮาให้ชาวบ้านเข้าไปเยี่ยมชมไม่ขาดสาย จากนั้น พาท่านเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่าน ถนนรถวิ่งเลนขวา เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ากฎจราจรในเมืองไทย ต้องขับรถชิดซ้าย แต่ที่เชียงใหม่ บนถนนช้างม่อยตัดใหม่ข้างวัดแสนฝาง (เป็นทางลัด ยาวแค่ 300 เมตร) กำหนดให้ต้องขับรถชิดขวาเพื่อความสะดวกในการจราจร

12.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

13.00 น.                เยือนวัดชมพู วัดฝาแฝดดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่ ถนนช้างม่อยเก่า ซ.1 ในอดีต การขึ้นไปไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพ

                              เป็นเรื่องยากลำบากแสนเข็ญ เนื่องจากยังไม่มีรถ ไม่มีถนน วัดชมพูจึงสร้างพระเจดีย์จำลองพระเจดีย์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ชนิดที่เหมือนกันจนแทบแยกแยะไม่ออก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ไม่สามารถขึ้นไปดอยสุเทพ ได้มานมัสการบูชาได้ที่วัดแห่งนี้แทน

14.00 น.                สักการะอนุสาวรีย์พญามังราย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า พญามังราย ซึ่งเป็นถึงกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่(พ.ศ.1839) จะต้องมาสวรรคตโดยถูกอัสนีบาต (ฟ้าผ่า) ตกต้องพระองค์ ณ ใจกลางเมืองที่ทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เอง ดังมีคำกล่าวว่า พญามังราย ต๋ายฟ้าผ่าก๋างกาด (พญามังราย ตายฟ้าผ่ากลางตลาด)บ้างก็ว่าเนื่องจากพระองค์ทรงช้าง ตำแหน่งที่อยู่จึงสูงกว่าชาวบ้านทั่วไป และสมัยนั้นไม่มีสายล่อฟ้า กอปรกับเครื่องทรงช้างทำจากทองเหลืองทั้งหมด คงเป็นตัวนำไฟฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ บ้างก็ว่าพระองค์ได้สวรรคตไปแล้วด้วยโรค หรือสาเหตุบางประการ แต่เนื่องจากท่านเป็นผู้มีบารมีสูงส่ง สวรรค์ชั้นฟ้าจึงได้สร้างฟ้าผ่าขึ้นมาเพื่อประกาศว่าผู้มีบุญบารมีท่านหนึ่งได้จากไป ก็แล้วแต่ใครจะเลือกเชื่อตำราไหน สำหรับ หอพญามังราย ตั้งอยู่แยกกลางเวียง (ใจกลางตัวเมืองเก่าเมืองเชียงใหม่)

15.00 น.                นมัสการวัดพันเตา ถ้าเอ่ยถึงวัดในเชียงใหม่ซึ่งมีมากกว่า 300 แห่ง คนส่วนมาก จะรู้จักวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ วัดเชียงมั่น วัดเจ็ดยอด หรือวัดเจดีย์หลวง แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า มีวัดเล็กๆที่น่าเยี่ยมชมอยู่อีกวัดหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากมองข้ามไป ตั้งอยู่ข้างๆวัดเจดีย์หลวง (มีคนกล่าวว่า วัดพันเตา เป็นวัดแสตมป์ ของวัดเจดีย์หลวง เนื่องจากเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงมุมของวัดเจดีย์หลวง)

วัดพันเตา มีพระวิหารไม้สัก เก่าแก่นับร้อยปี มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก และที่สำคัญ คือ มีลายไม้แกะสลักนกยูงสุดยอดของความสวยประดับอยู่เหนือประตูทางเข้าพระวิหาร ขอบอกว่าสวยจริงๆ สวยจนเคยถูกขโมยไปพักใหญ่ แต่สุดท้ายโจรกลับใจเอามาคืนเพราะต้องอาถรรพ์ มีอันเป็นไป

16.00 น.                ส่งท่านกลับที่พัก

19.00 น.                อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็น แคบหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบ ฯลฯ แบบขันโตก

                                ณ คุ้มขันโตก  พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดง ของชาวเขาเผ่าต่างๆ

21.30 น.                กลับที่พัก

วันที่ 2 :                วัดปันเสา วัดอุโมงค์เถระจันทร์ วัดผาลาด  วัดพระธาตุดอยสุเทพ                                             (เช้า/เที่ยง/-)

7.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.30 น.                  พิสูจน์ด้วยตาคุณเอง กับการพรมน้ำมนต์เสกพระธาตุอันเลื่องชื่อซึ่งยังเป็นที่กังขาของวัดปันเสา

                                เป็นมายากลทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นปาฏิหาริย์อันเกิดจากความเชื่อความศรัทธา พิสูจน์ด้วยตาของท่านเอง

                               (ต้องขออภัยหากช่วงที่ท่านเดินทางตรงกับช่วงที่พระท่านรับกิจนิมนต์ จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านไปชม

                                พระพุทธรูปที่โลกลืมในวัดมหาวัน ซึ่งมีประวัติว่าในสมัยร.5 คหบดีชาวพม่าตั้งใจจะใช้พื้นที่นี้

                               ในการสร้างบริษัทบอร์เนียวแต่ขณะก่อสร้าง เกิดอุบัติเหตุคนงานเสียชีวิต เจ้าของจึงปรับเปลี่ยนให้เป็นวัด

                                และนำพระพุทธรูปศิลปะพม่าองค์ยักษ์ หน้าตัก 15 x 15 ศอก มาประดิษฐานไว้แทน พระพักตร์งดงามสูงใหญ่

                                แต่ถูกซ่อนไว้ในตึกร้าง แม้แต่ชาวเชียงใหม่ ยังไม่รู้จัก)

9.30 น.                  นมัสการหลวงพ่อสมใจนึก พระพุทธรูปยิ้มได้ ณ วัดอุโมงค์เถระจันทร์ พร้อมสัมผัสความมหัศจรรย์ขององค์พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง อายุกว่า 600 ปี ซึ่งมองดูแบบผิวเผิน อาจเป็นเหมือนพระพุทธรูปธรรมดา แต่ใครจะรู้ว่า พระพักตร์ขององค์พระพุทธรูปสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง 9 แบบ ตามการหักเหของแสง เป็นความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์หรือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธานุภาพ จึงสร้างปรากฏการณ์ อันน่าอัศจรรย์ใจเช่นนี้ พิสูจน์ด้วยตาคุณเองก่อนใคร

11.00 น.              นั่งรถเล่น ผ่านวังของนครเชียงใหม่ซึ่งในปัจจุบัน กลายเป็นทัณฑสถานหญิง เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงใหม่

                              ต่างถามว่า เมื่อเชียงใหม่เป็นเมืองโบราณ อายุกว่า 700 ปี มีกษัตริย์ครองราชย์อยู่หลายพระองค์ แต่ตัววัง หรือพระตำหนักล่ะ ตั้งอยู่ที่ไหน? ไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ ว่าสถานที่ที่เคยเป็นหอราชมณเฑียรและเวียงแก้วของเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบันนี้คือ เรือนจำ” เวียงแก้วและหอคำของพญากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 1 สร้างในปี พ.ศ.2451 เลขที่ 100 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา เป็นสถาปัตยกรรมหอราชมณเฑียรและเวียงแก้ว มีทั้งหมด 7 หลัง สร้างในสมัยเริ่มการผนวกล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม สถาปนิกชาวยุโรป มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกตามแนวเหตุผล เรียบง่าย ตรงไป ตรงมา (Rationanism) อาคารก่ออิฐหนามากฉาบปูนหลังคาทรงปั้นหยาในการวางผังอาคารลักษณะสมมาตรล้อมรอบสนามตรงกลาง สามารถเยี่ยมชมได้เฉพาะจากภายนอกเท่านั้น

ไม่ไกลจากวังนัก ท่านจะได้พบกับ นายขัน ไก่ทอดมือเหล็ก เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของเชียงใหม่ที่เลื่องชื่อ พ่อค้าขายไก่ทอดธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งนั่งขายไก่ทอดอยู่ดีๆ เกิดมีมะม่วงตกใส่กระทะ จนน้ำมันกระฉอกกระเด็นรดตัว แต่ปรากฏว่าไม่มีแม้รอยแผลพุพอง ด้วยความประหลาดใจ นายขันจึงทดลองทอดไก่ด้วยการเอามือลงไปจุ่มในน้ำมันเดือดๆ จึงเกิดกลายเป็นนายขัน ไก่ทอด กระทะเหล็กขึ้นนับแต่นั้นมา สร้างความประหลาดใจให้ผู้พบเห็นโดยทั่วกัน ท่านสามารถลองชม ลองชิม ไก่ทอดมือเหล็กกันได้ รสชาติอร่อยน่าทึ่งไม่แพ้กรรมวิธีทอดเลยทีเดียว

12.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวันกันที่โครงการหลวง ฝั่งตรงข้ามกับสวนรุกขชาติ ถ.ห้วยแก้ว เป็นที่ตั้งของร้านขายของ

                               ในโครงการหลวง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากดอยสุเทพ หรือสวนสัตว์เชียงใหม่ สามารถแวะเลือกซื้อสินค้า

                               โครงการหลวง ประเภทพืช ผัก ผลไม้เมืองหนาวสดๆ นานาชนิด ได้อย่างสะดวกสบาย ที่นี่ ท่านจะได้ลองลิ้มรส

                                ขนมจีนน้ำยาปลาเทราท์ ปลาเทราท์เป็นปลาน้ำจืดอาศัยอยู่ตามลำธารในอเมริกาเหนือ รสชาติดี นิ่ม มีเนื้อแน่น ก้างน้อย

                               สามารถลดคอเลสตอรอลในเส้นเลือดและกระแสโลหิต ในเมืองไทยหายากมาก มีฟาร์มเพาะเลี้ยงอยู่เฉพาะ

                               ทางตอนเหนือของประเทศเท่านั้น

13.00 น.                พาท่านขึ้นนมัสการ วัดผาลาด วัดป่าซึ่งมีน้ำตกไหลผ่าน สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

                                ในวันที่ฟ้าเปิด นอกจากบริเวณวัดที่สวยงาม เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาแล้ว บริเวณใกล้น้ำตก

                                ยังพบบ่อน้ำทิพย์อายุกว่า 70 ปี ซึ่งเป็นบ่อที่ท่านครูบาศรีวิชัยได้ขุดไว้ให้ผู้ใจบุญที่ร่วมสร้างทางขึ้นดอยสุเทพได้พักดื่มกิน

                                เป็นบ่อน้ำในที่สูงซึ่งหาได้ยาก และมีน้ำอยุ่เรื่อยๆ ไม่เคยแห้งขอดอีกด้วย

15.00 น.               เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว คงพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มานับ 700 ปี แต่จะมีกี่คนที่สังเกต ต้นขนุนลูกดก เป็นต้นขนุนอายุนับร้อยปีตระหง่านอยู่ข้างกันกับอนุสาวรีย์ช้างมงคลดอยสุเทพ ถ้าขึ้นไปถูกจังหวะเวลาก็จะได้เห็นต้นขนุนต้นนี้ออกผลเต็มต้นตามรูปเลยเชียว

17.00 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นที่ไนท์บาซาร์ หรือถนนคนเดินวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 :                 วัดปันเสา วัดอุโมงค์เถระจันทร์ วัดผาฉลาด                                                                                            (เช้า/เที่ยง/-)

7.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

9.00 น.                  หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอาท์ ก่อนพาท่านไปนมัสการ วัดบ้านเด่น วัดเดียวที่ให้ท่านสักการะ

                               พระธาตุปีเกิดได้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตรจากการจำลองเจดีย์ประจำธาตุต่างๆมาไว้ในที่เดียว

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่เขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล ชิมเมนูปลาแม่น้ำรสเลิศนานาชนิด

13.00 น.                พาท่านเยือนน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี น้ำตกบัวตองได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกไม่ลื่น สามารถปีนเล่น

                                ได้เพราะเป็นน้ำตกหินปูน ส่วนน้ำพุเจ็ดสีนั้น เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญใน อ.แม่แตง เกิดการสะท้อนหักเหของแสง

                                 จนทำให้เห็นเป็นสีรุ้งสวยงาม จึงได้ชื่อว่าเป็นน้ำพุเจ็ดสี

15.00 น.                ส่งท้ายโปรแกรมกันด้วยการช็อปปิ้งของฝาก แคบหมูน้ำพริกไส้อั่วกันที่ กาดวนัสนันท์ ที่นี่ ท่านยังสามารถถ่ายรูปเล่นกับรถคอกหมู รถบรรทุกขนาดใหญ่ในอดีตซึ่งปัจจุบันไม่พบใช้สัญจรอีกต่อไป จากนั้น ส่งท่านเดินทางกลับสนามบิน สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ ถือเป็นการจบทริป ด้วยความประทับใจ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

พัก 3 ดาว

6,600.-

5,100.-

50%

1,200.-

พัก 4 ดาว

7,400.-

5,900.-

50%

2,000.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ  // นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ที่พัก

CITY

โรงแรม 3 ดาว

เชียงใหม่

โรงแรม Royal Lanna

โรงแรมเชียงใหม่เกตุ

โรงแรม Noble Place

โรงแรม Thapae Boutique house

โรงแรม All Seasons Chiang Mai

CITY

โรงแรม 4 ดาว

เชียงใหม่

โรงแรมมณีนาราคร

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน

โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า

โรงแรม The Empress

โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

 

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ชุดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %


Visitors: 807,014