ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน

ดอยอินทนนท์ ขันโตกดินเนอร์ น้ำตกวชิรธาร หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง โครงการหลวงอ่างขาง

ดอยแม่สะลอง พระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน      

วันที่ 1:                  ดอยอินทนนท์                                                                                                     (-/กลางวัน/เย็น)

ก่อน 8.30 น.         รถรับท่านจากสนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเพื่อเดินทางไปยังดอยอินทนนท์

                                ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

11.00 น.                หลังจากไหว้สาพระสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บนยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์แล้ว เดินเที่ยวบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้น ต้นไม้จึงเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นชนิดต่างๆห่อหุ้มเต็มต้น เหมือนกับต้นไม้ห่มผ้า ทำให้สภาพป่าคล้ายกับป่าโลกล้านปี นอกจากนั้น ยังสามารถเห็นนกพันธุ์หายากที่อาศัยอยู่บนที่สูง พรุน้ำจืดที่สูงที่สุด และพรรณไม้แปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น กุหลาบพันปี หรือ มอสที่ใหญ่ที่สุดของโลก เช่น ข้าวตอกฤาษีขึ้นอยู่หนาแน่น

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน หน้าที่ทำการกรมป่าไม้

13.00 น.               นมัสการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุ นภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย ด้านบนขององค์พระเจดีย์

                               เป็นจุดชมวิวซึ่งเมื่อฟ้าเปิด สามารถเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่แจ่มทั้งอำเภอ และเมืองลำพูนอีกด้วย

14.00 น.                เยี่ยมชมตลาดม้ง ของชาวเขาเผ่าม้ง เลือกซื้อผักผลไม้เมืองหนาว และของป่าน่าสนใจมากมาย

15.00 น.                ชุ่มชื่นฉ่ำเย็นกับน้ำตกวชิรธาร และ น้ำตกสิริภูมิ

19.00 น.                อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็น แคบหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบ ฯลฯ แบบขันโตก

                               ณ ศูนย์วัฒนธรรม  พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดง ของชาวเขาเผ่าต่างๆ

21.30 น.                กลับที่พัก

วันที่ 2:                 ดอยอ่างขาง                                                                                                                     (เช้า/กลางวัน/-)

7.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.                  หลังจากเช็คเอาท์จากที่พัก

10.00 น.                แวะถ้ำเชียงดาว  ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และชมวัดในถ้ำที่น่าอัศจรรย์ใจ รวมถึงหินที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่มีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ

11.00 น.                เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของสวนส้มฝาง

12.00 น.                ขึ้นอ่างขาง  รับประทานอาหารกลางวันหน้าโครงการหลวง

13.00 น.                เที่ยวโครงการหลวงอ่างขาง ชมไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสความเย็น

                                บนยอดดอย พักผ่อนที่โครงการหลวงอ่างขางหรือเทียบเท่า

18.00 น.                รับประทานอาหารเย็น  (ตามอัธยาศัย)

วันที่ 3:                 ดอยตุง ดอยแม่สะลอง                                                                                       (เช้า/กลางวัน/-)  

8.00 น.                  ลงจากอ่างขางมุ่งหน้าสู่ ดอยแม่สะลอง  สัมผัสกับความยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นของหมู่บ้านผู้อพยพชาวจีน

                               ชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชาอันเลื่องชื่อ

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันที่ดอยตุง  ก่อนเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง  ชมความงามของพรรณไม้เมืองหนาว

                               หลากสี อวดสีสันเบ่งบานสะพรั่งทั่วบริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง

15.00 น.                เยือนวัดร่องขุ่น วัดสีขาวที่มีสถาปัตยกรรมแบบประยุกต์อ่อนช้อยงดงาม ผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

                                จิตรกรเอกชื่อดังของเมืองเชียงราย

ประมาณ 18.00 น. ส่งกลับกรุงเทพจากสนามบินเชียงราย

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2-3 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

พัก 3 ดาว

7,100.-

6,100.-

50%

ฟรี

1,200.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ  // นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม 300 บาท/ท่าน

โรงแรมที่พัก

โรงแรมที่ในเชียงใหม่

โรงแรม Royal Lanna หรือ โรงแรมเชียงใหม่เกตุ หรือ โรงแรม Noble Place หรือ โรงแรม Thapae Boutique house

โรงแรมที่พักในอ่างขาง

โครงการหลวงอ่างขาง หรือ บ้านนาหา หรือ อ่างขางวิลล่า หรือ บ้านเลาติง

 

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ชุดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %


Visitors: 824,370