ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน

ชื่นชมความน่ารักของแพนด้าน้อย หลินปิง สักการะพระธาตุดอยสุเทพ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง เผ่ากะเหรี่ยง สู่ดินแดนที่สูงที่สุดในประเทศไทย ดอยอินทนนท์เย็นฉ่ำกับสายน้ำตกวชิรธาร เยี่ยมชมกิจการของโครงการหลวงและฟาร์มกล้วยไม้ สำราญกับปางช้างแม่สา ถนนสายวัฒนธรรม บ่อสร้าง สันกำแพง

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันที่ 1:                รอบเมืองเชียงใหม่                                                                                                                                                   (-/-/เย็น)

รถรับจากสนามบินเข้าเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงเช้าหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงประมาณ 1 ชม. เดินทางไป สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อชมความน่ารักของทูตสันถวไมตรีไทย-จีน ช่วง ช่วง หลินฮุ่ย หลินปิง จากนั้นเดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ  ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น.                เยือน วัดศรีสุพรรณ  ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นสถาปัตยกรรม ล้านนาโบราณ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน

                                และประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพ สามมิติ 

15.00 น.                เยี่ยมชมบ่อสร้างสันกำแพง  เลือก ซื้อเลื อกชมหัตถกรรมท้องถิ่น มีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

                                เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

                                และเลือกซื้ออีกด้วย

17.00 น.                กลับที่พัก

19.00 น.                อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็น แคบหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบ ฯลฯ แบบขันโตก

                               ณ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดง ของชาวเขาเผ่าต่างๆ

21.30 น.                กลับที่พัก

วันที่ 2 :               ดอยอินทนนท์                                                                                                                                                (เช้า/เที่ยง/-)

7.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.30 น.                   เดินทางไปยังดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

11.00 น.                หลังจากไหว้สาพระสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บนยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์แล้ว เดินเที่ยวบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้น ต้นไม้จึงเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นชนิดต่างๆห่อหุ้มเต็มต้น เหมือนกับต้นไม้ห่มผ้า ทำให้สภาพป่าคล้ายกับป่าโลกล้านปี นอกจากนั้น ยังสามารถเห็นนกพันธุ์หายากที่อาศัยอยู่บนที่สูง พรุน้ำจืดที่สูงที่สุด และพรรณไม้แปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น กุหลาบพันปี หรือ มอสที่ใหญ่ที่สุดของโลก เช่น ข้าวตอกฤาษีขึ้นอยู่หนาแน่น

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน หน้าที่ทำการกรมป่าไม้

13.00 น.                นมัสการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุนภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย ด้านบนขององค์พระเจดีย์ เป็นจุดชมวิวซึ่งเมื่อฟ้าเปิด สามารถเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่แจ่มทั้งอำเภอ และเมืองลำพูนอีกด้วย

14.00 น.                เยี่ยมชมตลาดม้ง ของชาวเขาเผ่าม้ง เลือกซื้อผักผลไม้เมืองหนาว และของป่าน่าสนใจมากมาย

15.00 น.                ชุ่มชื่นฉ่ำเย็นกับ น้ำตกวชิรธาร และ น้ำตกสิริภูมิ

17.00 น.                กลับที่พัก ท่านสามารถเดินชมสินค้าพื้นเมืองที่ไนท์บาซาร์  ในช่วงค่ำอันเต็มไปด้วยแสงสี หรือเที่ยวถนนคนเดิน ซึ่งมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของฝากจากเมืองเชียงใหม่โดยตรงจากผู้ผลิต และชิมอาหารคาวหวานพื้นเมืองได้ตลอดสาย (ตามอัธยาศัย)

(หรือ จ่ายเพิ่มเพียงท่านละ 900 บาท เพื่อเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

19.00 น.               รถรับเดินทางไปไนท์ซาฟารี ผจญภัย ตื่นเต้น เร้าใจไปกับการนั่งรถรางสัมผัสชีวิตสัตว์ป่ากลางคืนอย่างใกล้ชิด

                               ไม่ว่าจะเป็นไฮยีน่า ม้าลาย เสือโคร่งเผือก ฯลฯ เพลิดเพลินไปกับแสงสีที่สวยงามของโชว์น้ำพุดนตรี

                                ประทับใจไปกับความงดงามของสถานที่ ก่อนเดินทางกลับที่พักด้วยความประทับใจในเวลาประมาณ 21.00 น.)             

วันที่ 3:                ปางช้างแม่สา                                                                                                                                                  (เช้า/-/-)

7.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.                   เดินทางสู่ปางช้างแม่สา  อ.แม่ริม ชมความน่ารักแสนรู้ในการแสดงช้างและทำความรู้จักกับศิลปินช้าง

                                ที่สามารถวาดภาพดอกไม้ หัวช้าง หรือล่าสุด เขียนหนังสือ จนโด่งดัง ข้ามโลก เยี่ยมลูกช้างแรกเกิดที่เนิร์สเซอร์รี่

                                และชมความงามของกล้วยไม้และผีเสื้อ หลากสีสันที่ฟาร์มกล้วยไม้ 

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

ช่วงบ่ายเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

ขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พัก 3 ดาว

5,100.-

50%

ฟรี

1,200.-

พัก 4 ดาว

5,900.-

50%

ฟรี

2,000.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ  // นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม 300 บาท/ท่าน

โรงแรมที่พักมีให้ท่านเลือกดังนี้

โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว

โรงแรม Royal Lanna // โรงแรมเชียงใหม่เกตุ // โรงแรม Noble Place // โรงแรม Thapae Boutique house

โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

โรงแรมมณีนาราคร // โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน // โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า

โรงแรม The Empress // โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

 

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ชุดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจเชียงใหม่ในฝัน

ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ด้วยนะคะโดยที่ราคาคงเดิม ดังนี้ค่ะ

 จากโปรแกรมเดิม...

โปรแกรมครึ่งวัน วันที่ 1                   รับจากสนามบิน / หมีแพนด้า ดอยสุเทพ / วัดอุโมงค์เถระจันท์ / สันกำแพง

โปรแกรมเต็มวัน วันที่ 2                   ดอยอินทนนท์

โปรแกรมครึ่งวัน วันที่ 3                   ปางช้างแม่สา / ฟาร์มกล้วยไม้

 

โปรแกรมครึ่งวัน

 สามารถเลือกเปลี่ยนโปรแกรมเชียงใหม่ในฝันวันแรก หรือวันที่สาม กับโปรแกรมครึ่งวัน ตามลิสต์นี้ค่ะ

1. เที่ยวชมความงามของสวนดอกไม้และรีสอร์ทที่ได้ชื่อว่าสวรรค์บนดินที่กฤษดาดอย หรือ บ้านร้อยอันพันอย่าง เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สัก งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง เช่นไม้ขี้เหล็กสลักภาพครูบาศรีวิชัยไม้ขี้เหล็กเนื้อแข็งมากและแกะยากจนอาจ ทำให้เครื่องมือเสียได้ ผู้แกะใช้ไม้เนื้อนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ครูบาศรีวิชัยได้ต่อสู้ฝ่าฟันมา นอกจากนี้ยังมีไม้แกะพญางิ้วดำซึ่งเป็นไม้หายาก จากนั้น เที่ยวหมู่บ้านถวาย หมู่บ้านแกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ   

2. เยือนน้ำพุร้อนสันกำแพง  แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพ ที่นี่มีบริการนวดแผนไทย อบซาวน่า สระว่ายน้ำและอ่างน้ำวนไว้บริการแก่ลูกค้าที่สนใจด้วยค่ะ                        

3. เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์  ซึ่ง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกมาไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ป่าดงดิบ ต้นไม้ทะเลทราย หรือดอกไม้มรณะกินแมลง ฯลฯ จากนั้นเที่ยวน้ำตกแม่สาน้อย อันชุ่มฉ่ำเย็นสดชื่น

4. นมัสการพระธาตุหริภุญชัย และอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ที่จ.ลำพูน จากนั้น เยือน Unseenหนึ่งเดียวใน ลำพูน อันได้แก่กู่กุด  ซึ่งรูปลักษณ์เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ผู้นำความรุ่งเรืองและสงบสุขมาสู่นครหริภุญไชย เดิมยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ ทว่าได้หักหายไปไม่ปรากฏวันเวลา ชาวบ้านจึงเรียกว่า กู่กุดสืบมาจนปัจจุบัน

5. เลือกเดินทางไปไหว้สาพระธาตุปีเกิดใช้เวลาเพียงครึ่งวัน สามารถสักการะได้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตรภายในวัดเดียว ณ วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จากนั้นเยือนฟาร์มกล้วยไม้และช็อปปิ้งอาหารพื้นเมืองที่ กาดวนัสนันท์    

6. ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำปิง จากนั้น นั่งรถม้าชื่นชมความยิ่งใหญ่ของเวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ เมืองที่ถูกกลบฝังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในอดีต และเคยเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานที่เชื่อกันว่าไม่มีอยู่จริง เชิญสัมผัสกับความน่าทึ่งของภูมิปัญญาชาวล้านนาในอดีต               

7. นั่งเรือหางแมงป่อง  ชม ความงดงามของสายน้ำปิง โดยเริ่มต้นลงเรือที่ท่าศรีโขงหน้าวัดศรีโขง ล่องลงใต้ผ่านคุ้มเจดีย์กิ่วเคยเป็นคุ้มพระชายาดารารัศมี,คุ้มเจ้าแก้วน วรัฐ,ตลาดต้นลำใย,วัดเกตการาม,ท่าวัดเกตชุมชนชาวเรือหางแมงป่องในอดีต,ท่า ช้าง บริษัทต่างชาติที่ได้สัมปทานป่าไม้,ไปรษณีย์แห่งแรกของเชียงใหม่,สะพาน นวรัฐ,โบสถ์คริต์แห่งแรกของเชียงใหม่,ภัสตราคารจีนแห่งแรกของเชียงใหม่, สะพานเหล็ก,กรมป่าไม้แห่งแรกของเชียงใหม่แล้ววกกลับล่องขึ้นเหนือตามเส้นทาง เดิม ตลอดเส้นทางพิธีกรบรรยายในเรือ พร้อมรูปโบราณและเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆตามแบบภูมิปัญญาชาวเมืองเหนือ              

8. สัมผัสความน่ารักของเสือโคร่งน้อย ใหญ่นับร้อยอย่างใกล้ชิด ที่ คุ้มเสือ  ซึ่ง เปิดโอกาสให้คุณเข้าไปถ่ายรูปกับเสือทุกวัยอย่างใกล้ชิด (ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชมในกรงไม่รวมนะคะ)  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ open air ชมเสือโคร่งได้ในระหว่างลิ้มรสบุฟเฟต์นานาชาติรสเยี่ยม

 

โปรแกรมเต็มวัน

สามารถเลือกเปลี่ยนโปรแกรมเชียงใหม่ในฝันวันที่สอง กับโปรแกรมเต็มวัน ตามลิสต์นี้ค่ะ          

1 . ขี่ช้างล่องแพ

8.30 น.                  รถรับจากที่พัก เดินทางไปยังปางช้างแม่แตงสัมผัสกับความงดงามของป่าไม้แถบเหนือ หลังจากชมการแสดงของช้างประมาณ 30 นาที เริ่มสนุกสนานกับการขี่ช้างชมป่า  เป็น เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเยือนหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ศึกษาวิถีชีวิตของชาวลีซอซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าแห่งขุนเขา จากนั้น นั่งเกวียน  กลับมายังปางช้าง

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง

13.00 น.                ล่องแพไม้ไผ่  รับอากาศเย็นสบายเหนือลำน้ำแม่แตง เพลิดเพลินใจไปกับธรรมชาติสองข้างทาง

14.30 น.                เยือนฟาร์มกล้วยไม้  ชมความสวยงามของกล้วยไม้และผีเสื้อนานาพรรณ ก่อนเดินทางกลับที่พัก                 ถึงที่พักประมาณ 16.00 น.

 

2. เชียงราย

7.30 น.                  รถรับจากที่พัก มุ่งหน้าไปยัง จ.เชียงราย เมืองพ่อขุน

9.30 น.                   แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน  ยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อ

11.00 น.                เดินทางไปนมัสการวัดร่องขุ่น  ซึ่ง มีลวดลายปูนปั้นปราศจากการแต้มสี ประดับกระจกวิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก เยือนหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า  และอะข่า ซึ่งหาชมได้ยากในพื้นที่อื่นของประเทศ

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เดินเที่ยวแม่สาย  ชายแดนพม่า พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ขนม ของใช้ต่างๆ

14.00 น.                เยี่ยมชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ  จ.เชียงราย ที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น 3 ประเทศ ไทย ลาว พม่า ภายในวันเดียว

15.00 น.                นมัสการวัดเจดีย์หลวงที่ อ.เชียงแสน  เป็นวัดโบราณที่มีอายุนับพันปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงแสนมาหลายชั่วอายุคนเดินทางกลับเชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ประมาณ 19.00 น.

หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกนั่งเรือล่องน้ำโขงข้ามฟากไปตลาดลาว จากสามเหลี่ยมทองคำได้ ในราคา 400 บาท / 1 ท่าน

 

 3. กะเหรี่ยงคอยาว

7.30 น.                  รถรับจากที่พัก เดินทางไปยังหมู่บ้านท่าตอน ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพของชนบทของเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมด้วยดอยสูง

10.00 น.                แวะถ้ำเชียงดาว  ถ้ำที่ประกอบด้วยหินงอก หินย้อยสวยงาม ด้านหน้าถ้ำยังเป็นลำธารมีปลาอาศัยอยู่จำนวนมาก

12.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ศึกษาวิถีชีวิตที่น่าสนใจและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

16.00 น.                เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้  ชื่นชมความสวยงามของกล้วยไม้และผีเสื้อนานาพรรณ จากนั้น เดินทางกลับเชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ประมาณ 19.00 น.

                               

4. ล่องแก่งแม่น้ำแม่แตง

8.00 น.                  เดินทางไปยัง อ.แม่แตง เริ่มต้นด้วยการเดินป่าชมธรรมชาติของผืนป่าเขียวชอุ่มของทางเหนือประมาณครึ่งชั่วโมง

11.00 น.                สนุกสนานกับการขี่ช้างลุยป่าผจญภัย

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เริ่มต้นล่องแก่ง  สุดมันส์ในลำน้ำแม่แตง อิ่มเอมใจไปกับธรรมชาติสองข้างทางอันเขียวขจี และสายน้ำเย็นแบบสุดขั้ว

15.00 น.                เที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้  ชื่นชมความสวยงามของกล้วยไม้และผีเสื้อนานาพรรณ จากนั้น เดินทางกลับเชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ประมาณ 17.00 น.

 

 

 

Visitors: 824,698