ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ 2 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ อินทนนท์ ล่องแก่ง แม่แจ่ม 2 วัน

สนุกสนานชุ่มฉ่ำไปกับแพ็คเกจ ล่องแก่งออบหลวง ชมฟาร์มปลาเทราต์ดอยอินทนนท์ ชมผ้าทอตีนจกแม่แจ่มอันเลื่องชื่อ นมัสการวัดพุทธเอ้น อุโบสถกลางน้ำ ชมความงามของภาพฝาผนังวัดป่าแดด

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน      

วันที่ 1:                 ดอยอินทนนท์                                                                                                                                       (-/กลางวัน/-)

ช่วงเช้า                  รับท่านจากสนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่                          

                                มุ่งหน้าสู่ดอยอินทนนท์

9.30 น.                  แวะนมัสการพระธาตุจอมทอง พระ ธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีหนู หรือปีชวด ที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน

                                ของพระบรมสารีริกธาตุส่วนขมับขวาของพระพุทธเจ้าซึ่ง จะสามารถชมได้ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

                                นอกจากนี้ยังสามารถชมไม้ค้ำโพธิ์ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนิกชนชาวจอมทองที่ ยึดมั่นศรัทธาในศาสนา

                                 และมีวิธีการถ่ายทอดความศรัทธานี้ผ่านไม้ค้ำโพธิ์ที่ สวยงาม อลังการ

10.00 น.                ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยง กม.ที่26 ชมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราต์แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย

                                ปลาเทราต์มีรสชาติอร่อยไม่แพ้ปลาแซลมอน ทั้งยังเป็นปลาคุณค่าสูง ตรงข้ามกับค่าความต่ำของไขมัน

                                สามารถหาซื้อมาชิมกันได้ที่ กม. ที่ 32

11.00 น.                เยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวตามโครงการพระราชดำริ                          

                                จากนั้นชุ่มชื่นฉ่ำเย็นกับน้ำตกวชิรธาร

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศที่ดอยอินทนนท์ ชื่นชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น กุหลาบพันปี ข้าวตอกฤาษี

                                บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เพลิด เพลินกับการเดินชมต้นไม้มีขน หรือต้นไม้ห่มผ้า ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิต่ำ

                                บนยอดดอยทำให้ต้นไม้มีมอส หรือ เฟิร์นขึ้นปกคลุมสวยงามมาก

15.00 น.                นมัสการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุนภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย บนพระธาตุ

                                ในวันฟ้าเปิดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองลำพูนซึ่งมีเขตติดต่อ กับเชียงใหม่ และหมู่บ้านแม่แจ่มซึ่งมีเขตติดต่อ

                                 กับ อ.จอมทองอีกด้วย

17.00 น.                เข้าเช็คอินที่นวสรวงรีสอร์ท หรือเฮือนแรม แจ่มเมืองรีสอร์ท จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

                                ท่ามกลางกลิ่นอายของทุ่งนาและความเงียบสงบของบ้านสวนสวยกลางชนบท (อิสระอาหารเย็น)

วันที่ 2: แม่แจ่ม ออบหลวง                                                                                                                              (เช้า/กลางวัน/-)

8.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

จากนั้น เดินทางไปยังวัดพุทธเอ้น ซึ่งมีอุโบสถทรงสวยงามตั้งอยู่กลางน้ำ แล้วจึงเดินทางไปบ้านท้องฝาย เป็นหมู่บ้านที่เลื่องชื่อในเรื่องของการทอผ้าตีนจก งานหัตถกรรมเอกลักษณ์ของ อ.แม่แจ่ม ผ้าตีนจก เป็นภาษาเหนือเรียกตามวิธีการใช้และกรรมวิธีการผลิต ซึ่งพื้นบ้านจัดทำขึ้น เพื่อใช้ต่อเชิงผ้าถุง มีกรรมวิธีถักทอ โดยใช้เหล็กแหลมสอดล้วงด้ายสี ทำให้เกิดลวดลายสวยงาม นับว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตกทอดจากบรรพบุรุษมานานกว่าร้อยปี

10.00 น.                นมัสการวัดป่าแดด ซึ่งมีวิหารทรงล้านนาและมีรูปภาพฝาผนังวัดฝีมือช่างชาวไทยใหญ่เกี่ยวกับพุทธประวัติ

                                ซึ่งมีความสวยงามและอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์

11.30 น.                รับประทานอาหารกลางวันหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง

12.30 น.                เดินเที่ยวชมดินแดนมนุษย์ประวัติศาตร์ ที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ และภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์

13.30 น.                (เฉพาะกลางเดือนตุลาคม - เมษายนของทุกปีเท่านั้น) เริ่มผจญภัยไปกับการล่องแก่งลำน้ำแม่แจ่มสุดมันส์เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง

15.00 น.                อำลาออบหลวง เดินทางไปบ้านไร่ไผ่งาม พิพิธภัณฑ์ ผ้าป้าแสงดา  บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติชาวล้านนา

                                สาขาหัตถกรรม ในเรื่องของสิ่งถักทอ ผลิตภัณฑ์อันเลื่องชื่อและเป็นที่ยอมรับระดับโลก คือ ผ้าฝ้ายทอมือซึ่งมีเอกลักษณ์

                                คือความเป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการย้อมสีด้วยเปลือกไม้ แก่นไม้ ผลไม้และใบไม้  ถึงแม้ป้าแสงดา

                               ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่บรรดาลูกหลานก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์และรักษาผลงานอันมีค่าของท่านไว้ ให้นัก ท่องเที่ยว

                                และผู้มาเยือนได้ชื่นชมกันต่อไป (พิพิธภัณฑ์ปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี)

17.00 น.                ส่งท่านกลับเชียงใหม่ ช่วงค่ำ เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

พัก 3 ดาว

6,100.-

50%

ฟรี

1,200.-

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม 800 บาท/ท่าน
 • สำหรับท่านที่เดินทางมาในช่วงที่ไม่สามารถล่องแก่งได้ ตัดราคาล่องแก่งไปทริปละ 1200 บาท

โรงแรมที่พัก

โรงแรมในเชียงใหม่  : นวสรวงรีสอร์ท หรือเฮือนแรม แจ่มเมืองรีสอร์ท

 

อัตรานี้รวม

 •   โรงแรมที่พัก
 •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
 •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
 •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
 •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
 •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
 •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

Visitors: 824,373