ทัวร์เชียงใหม่ ปาย เส้นทางวงกลม 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ ปาย เส้นทางวงกลม 3 วัน 2 คืน

 

 

ปายทางเลือกใหม่อีกเส้นทางหนึ่ง ที่จะนำคุณไปสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม สายหมอกเหนือน้ำ ชโลมไอแดดยามเช้าที่สวยไม่แพ้เส้นทางไหน กับเส้นทางสะเมิง บ้านวัดจันทร์ ปาย ไปและกลับไม่ซ้ำเป็นวงกลมวนรอบ ช่วยให้คุณสัมผัสธรรมชาติได้เต็มอิ่มหลากหลายกว่า

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก                   สะเมิง ถ้ำแม่สาบ วัดจันทร์                                                                                               (-/เที่ยง/เย็น)

เช้า                          รับจากสนามบิน จากนั้น เดินทางมุ่งหน้าไปยัง อ.สะเมิง แวะ ไร่สตรอว์เบอร์รี  (ตามฤดูกาล) เพลิดเพลินกับการเก็บ

                          สตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ หรือซื้อแยม ไวน์ น้ำสตรอว์เบอร์รีได้ตามอัธยาศัย เดินทางต่อไปยัง ถ้ำแม่สาบ  ชมความสวยงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำกลางป่าเขียวขจี สัมผัสธรรมชาตอย่างอิ่มเอม แล้วมุ่งหน้าสู่ อ.กัลยาณิวัฒนา

12.00 .                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เดินเล่นชมวัดจันทร์ ถ่ายรูปอุโบสถใส่แว่น ก่อนเดินทางเข้า ออป. วัดจันทร์  เข้าเช็คอิน และพักผ่อน

                                ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบของสวนสนรอบบริเวณที่พัก หรือจะเลือกปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ

                                 และห้วยอ้อ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีความสวยงาม เย็นสบายอย่างยิ่ง

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สอง              ปาย coffee in love  วัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชล น้ำตกหมอแปง น้ำพุร้อนท่าปาย                   (เช้า/เที่ยง/-)

เช้า                          ตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อสัมผัสความหนาวเย็น และไอหมอกโดยรอบบริเวณ ออป.เดินเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณห้วยอ้อ

                                แสงแดดอ่อนๆยามเช้า ตัดกับสายหมอกระเรื่อบนผิวน้ำ ให้บรรยากาศโรแมนติกชวนฝัน ดุจดินแดนแห่งเทพนิยาย

                                ดื่มด่ำกับบรรยากาศเต็มที่แล้ว รับประทานอาหารเช้า ก่อนเก็บสัมภาระ เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย

10.00 น.                ถึงปาย แวะ นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน coffee in love   สนุกสนานกับการถ่ายรูป

                                วิวจากมุมสูง และมุมน่ารักๆภายในร้าน แวะถ่ายรูปคู่กับสะพานประวัติศาสตร์ จากนั้น มุ่งหน้าไป นมัสการวัดน้ำฮู  

                                 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์  พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ

                                 คือพระเศียรกลวงพระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก  จากนั้นนั่งรถรอบเมือง สัมผัสเสน่ห์เมืองปายแบบสบายๆ

12.00 น.                เยือน หมู่บ้านสันติชล   หมู่บ้านจีนยูนนาน อิ่มอร่อยกับอาหารยูนนานเลิศรส  จากนั้นเดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้าน

                                 หรือโล้ชิงช้าให้มันส์สุดเหวี่ยง

14.00 น.                 ชุ่มฉ่ำเย็นสด ชื่น ไปกับสายน้ำตกหมอแปง  น้ำตกป่า ที่คงความสวยงามอย่างธรรมชาติ

15.00 น.                 สนุกกันต่อที่น้ำพุร้อนท่าปาย  เตรียม ชุดลงแช่ในลำธารอุ่นๆได้ฟรีๆ มีแร่ธาตุสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนัง

                                 และร่างกาย

17.00 น.                ชมพระอาทิตย์ตกที่วัดบรมธาตุแม่เย็น   อิ่มเอมใจ กับทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองปาย

                                รับประทานอาหารเย็นอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน เช่น ไก่อุ๊กและจิ๊นลุง เป็นต้น (ตามอัธยาศัย)  

19.00 น.                เข้าเช็คอินที่ ปายบ้านไทย หรือเทียบเท่า

 วันที่สาม              ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ คุ้มเสือ ตลาดวนัสนันท์                                                                   (เช้า/เที่ยง/-)

5.00 น.                 เช็คเอาท์ เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นสุดสวยที่ห้วยน้ำดัง  

10.00 น.               เยือนโป่งเดือดป่าแป๋   น้ำพุร้อน ที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย  แวดล้อมด้วยต้นไม้สูง ใหญ่หนาทึบเป็นธรรมชาติ

                               จากนั้น มุ่งหน้ากลับเชียงใหม่

12.00 น.               แวะสัมผัสความน่ารักของเสือโคร่งน้อย ใหญ่นับร้อยอย่างใกล้ชิด ที่ คุ้มเสือ ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณเข้าไปถ่ายรูป

                               กับเสือทุกวัย อย่างใกล้ชิด (ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชมในกรงไม่รวมนะคะ)

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ open air ชมเสือโคร่งได้ในระหว่างลิ้มรสบุฟเฟต์นานาชาติรสเยี่ยม

14.00 น.               เลือกซื้อเลือกชมของฝากที่ ตลาดวนัสนันท์ ไม่ว่าจะ เป็นไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

                               หลังจากอิ่มเอมใจกับการช็อปปิ้งของฝากแล้ว รถส่งกลับสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็ก 4-11 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

8,900.-

7,100.-

50%

1,800.-

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ // ต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท

ที่พัก

CITY

โรงแรม 3 ดาว

ปาย

บ้านชนเผ่า หรือ บ้านต้นไม้  (บ้านบนต้นไม้ และกระท่อมริมน้ำ) หรือ ปายบ้านไทย หรือ บ้านสันติชล

 

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปาย แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

Visitors: 824,209