ทัวร์เชียงใหม่ ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน 3 วัน

โป่งเดือดป่าแป๋ ห้วยน้ำดัง วัดน้ำฮู ถ้ำปลา กะเหรี่ยงคอยาว ปางอุ๋ง น้ำตกผาเสื่อ

บ้านรักไทย ตลาดสายหยุด พระธาตุดอยกองมู ภูโคลน

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก                   โป่งเดือดป่าแป๋ ห้วยน้ำดัง วัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชล coffee in love                                        (-/เที่ยง/-)

เช้า                          รถรับจากสนามบินจากนั้นมุ่งหน้าสู่ปายเมืองแห่งธรรมชาติ  เยือนโป่งเดือดป่าแป๋  น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย  แวดล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่หนาทึบเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                แวะสัมผัสธรรมชาติที่ห้วยน้ำดัง แล้วจึงเดินทางไปยังวัดน้ำฮู ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์  พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก เยือน หมู่บ้านสันติชล  หมู่บ้านจีนยูนนาน จากนั้นเดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้าน หรือโล้ชิงช้าให้มันส์สุดเหวี่ยง

16.00 น.               นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน coffee in love สนุกสนานกับการถ่ายรูปวิวจากมุมสูง

                               และมุมน่ารักๆภายในร้าน

17.00 น                เช็คอินที่ปายบ้านไทย หรือเทียบเท่า

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (ตามอัธยาศัย) พร้อมกับชมบรรยากาศธรรมชาติยามค่ำคืนอย่างน่าประทับใจ

 วันที่ 2                 ปางอุ๋ง บ้านรักไทย น้ำตกผาเสื่อ ภูโคลน พระธาตุดอยกองมู วัดหนองจองคำ                  (เช้า/เที่ยง/-)

7.00 น.                   หลังจากเช็คเอาท์จากที่พักที่ปาย เดินทางไป ปางอุ๋ง  หรือ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย อ่างเก็บน้ำใหญ่รายล้อมด้วยสวนสนยาวสุดลูกหูลูกตาสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ชิมกาแฟสด พร้อมถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอย่างเพลิดเพลิน

10.00 น.               เดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก บ้านรักไทย  ชมบ้านดินและศิลปะของหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน

11.00 น.               แวะพักผ่อนท่ามกลางความสวยงามและร่มรื่นของน้ำตกผาเสื่อ ซึ่งมีสายน้ำไหลหลั่นเป็นชั้นๆ กลางป่าไม้สีเขียวขจี

12.00 น.               แวะรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเที่ยวภูโคลน  อันซีนชื่อดังของแม่ฮ่องสอน ทรีทเมนต์ฟื้นฟูสภาพผิวหน้า

                               ด้วยโคลนจากภูเขาไฟสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น

                               นวดหน้า แช่น้ำแร่ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

15.00 น.               เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยกองมู  ปูชนียสถานสำคัญของแม่ฮ่องสอน จากยอดดอย สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

17.00น.                เข้าเช็คอินที่แม่ฮ่องสอนเมาเทนท์อินหรือเทียบเท่า

19.00น.                 รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ก่อนเดินเที่ยวไนท์บาซาร์แม่ฮ่องสอน และแวะเยือนวัดหนองจองคำ 

                                ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาปกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ช่วงกลางคืน ปรากฏภาพเงาวัดสะท้อนในทะเลสาป

 วันที่ 3                   ตลาดสายหยุด หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว อุทยานถ้ำปลา                                           (เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินเที่ยวตลาดสายหยุด  เพื่อสัมผัสชีวิตคนเมืองและชาวไทยใหญ่ สีสันของพืชผัก

                                ผลไม้ สีสันของชีวิตผู้คนในตลาดเช้า เชิญท่านเยี่ยมชมตลาดของเมือง ตั้งอยู่บนถนนพาวัฒนา ใกล้วัดหัวเวียง

                                ตอนเช้าตรู่ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น มีสินค้าของชาวพื้นเมืองขาย รวมทั้งอาหารแบบไต

                                ของฝากจากเมืองแม่ฮ่องสอนหรือขนมของคนไตก็มีขายในตลาดเช้าแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้เดิมชื่อว่าตลาดสายหยุด

                                เพราะตลาดจะวายเมื่อเวลาสาย หรือประมาณ 09.00 น. 

9.00 น.                  กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ จากนั้น เยือนหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว  ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า  ชมและสัมผัสวิถีชีวิต

                               ของกะเหรี่ยงคอยาวอย่างใกล้ชิด

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านใบเฟิร์น

13.00 น.                ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ผ่านเส้นทางสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

14.00 น.                แวะวนอุทยานถ้ำปลา  ชมฝูงปลาพลวงมากมายและสัมผัสความร่มรื่นของวนอุทยาน

18.00 น.                ถึงเชียงใหม่  ส่งท่านกลับโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

ต่างชาติเพิ่ม

 

7,900.-

6,100.-

1,000.-

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปายและแม่ฮ่องสอนตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

Visitors: 824,696