ทัวร์เชียงราย ดอยสูง ดอกไม้งาม 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงราย)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชียงราย ดอยสูง ดอกไม้งาม 3วัน

ดอยเขาควาย  กะเหรี่ยงคอยาว แม่สาย ขันโตก วัดถ้ำป่าอาชาทอง

ดอยแม่สะลอง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง  light & sound หอนาฬิกา

วัดร่องขุ่น วัดโบราณเชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ ศูนย์หัตถกรรม

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

 วันแรก                  วัดร่องขุน ดอยเขาควาย วัดพระแก้ว light & sound ที่ หอนาฬิกา                                      (-/เที่ยง/เย็น)

เช้า                          รถรับเข้าจากสนามบินเชียงราย เข้าเช็คอินที่โรงแรมDaimond Park Inn Resort หรือเทียบเท่า

จากนั้นเริ่มเดินทางไปนมัสการ วัดร่องขุ่น ซึ่งมีลวดลายปูนปั้นปราศจากการแต้มสี ประดับกระจกวิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวซอยพอใจ  ลิ้มรสข้าวซอยชื่อดังสูตรต้นตำรับเชียงราย

13.00 น.                ชมวิวเชียงรายเมืองแห่งมนต์สเน่ห์ที่โอบล้อมไปด้วยยอดดอยสูง สูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณดอยเขาควาย

15.00 น.                นมัสการวัดพระแก้ว ใจกลางเมืองเชียงราย ชมประตูสลักไม้ลายวิจิตรบรรจงอันเป็นผลงานของอีกศิลปินเลื่องชื่อ

                               ของเชียงราย อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งสะท้อนแนวคิดในเรื่องธาตุทั้ง 4 ออกมาเป็นสัตว์ต่างๆ จากนั้น ตามรอยพระแก้วมรกต

                                ที่วัดพระแก้ว

16.00 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                ทานขันโตก ณ คุ้มสบันงา พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาอันตระการตา

21.00 น.             ชม ไฮไลท์ light & sound ที่ หอนาฬิกา  เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ควรพลาด  มีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างด้านศิลปะความงาม เพื่อให้เป็นหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศ ทั้งตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นหอนาฬิกาที่ติดอันดับความสวยงามในอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย หลังจากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวไนท์บาซาร์เชียงราย  เพลิดเพลินกับแสงสีของเมืองเชียงรายในยามค่ำคืน

 วันที่สอง              วัดถ้ำป่าอาชาทอง ดอยแม่สลอง ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง                 (เช้า/เที่ยง/-)

6.00 .                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

7.00 น.                   ตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำบุญ ตักบาตร  ที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง  หรือ ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระขี่ม้าบิณฑบาต

                                (UNSEEN IN THAILAND)   พระสงฆ์จะขี่ม้าลงมาจากวัดเพื่อให้ศรัทธาได้ร่วมทำบุญตักบาตรที่ลานพระแก้ว

                                ด้วยความอิ่มเอมใจ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเดินชมโรงเลี้ยงม้าของทางวัดได้อีกด้วย

10.00 น.                มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สะลอง  ชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชาปราศจากคอเลสเตอรอล เยือนหมู่บ้านชาวจีนอพยพซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันบริเวณศูนย์อาหารบนดอยตุง

13.00 น.                อิ่มเอมใจกับดอกไม้นานาพรรณนำเข้าจากต่างประเทศ หลากหลายสีสันเบ่งบานอยู่ท่ามกลางดอยสูงใน สวนแม่ฟ้าหลวง จากนั้นเยี่ยมเยือน พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่าซึ่งประดับประดาอย่างคลาสสิค สไตล์สวิสเซอร์แลนด์

16.00 น.                นำท่านกลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

 วันที่สาม              หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ                                                                                 (เช้า/เที่ยง/-)

7.00 .                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.                  เช็คเอาท์จากโรงแรม เที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว  ชนเผ่ามหัศจรรย์ที่มีประวัติอันน่าตื่นตะลึง

                                และยังสามารถศึกษาวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงได้อีกด้วย

11.00 น.                เยือนดินแดนเหนือสุดแดนสยามที่แม่สาย   ชายแดนไทย พม่า เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

                                ราคาประหยัด สัมผัสบรรยากาศชายแดนที่คึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าชาวไทย พม่า

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารริมแม่น้ำโขง เลียบสามเหลี่ยมทองคำ

13.00 น.                เดินเล่นที่ สามเหลี่ยมทองคำ  พรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้มีความงดงามโดยนักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า

15.00 น.                เดินทางไปยัง อ.เชียงแสน  เมืองโบราณนับพันปีจุดกำเนิดอารยธรรมล้านนาโดยพ่อขุนเม็งราย เยือนวัดเจดีย์หลวง

                            สร้างโดยพระเจ้าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆังแบบล้านนา เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่เก่ามากซึ่งพังทลายเกือบหมดแล้ว และเจดีย์รายแบบต่างๆ 4 องค์ 

17.00 น.                แวะเลือกซื้อเลือกชมของฝากบริเวณศูนย์หัตถกรรม ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

โรงแรมที่พัก

2-3 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ระดับ 3 ดาว

Daimond Park Inn Resort

โรงแรม Palm Garden 

โรงแรมริมกก

ลักษวรรณ รีสอร์ท

7,100.-

6,400.-

50 %

1,600.-

ระดับ 4 ดาว

Laluna  Hotel & Resort

โรงแรมวังคำ 

โรงแรมเวียงอินทร์

7,600.-

6,900.-

50 %

2,200.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ // ต่างชาติเพิ่มท่านละ 500.- บาท

 

อัตรานี้รวม

 •            ที่พัก
 •            รถรับจากสนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
 •            การท่องเที่ยวต่างๆตามโปรแกรม
 •            อาหารตามที่ระบุในรายการ
 •            ชุดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรม
 •            ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 •            ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

 •           ข้าวสารอาหารแห้ง และของตักบาตรที่วัดถ้ำป่าอาชาทอง
 •           ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 •           ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
 •           ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

Visitors: 824,696