ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด

รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) 
ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน

(ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ)

 

ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด เส้นทาง กรุงเทพ ฯ - นนทบุรี เป็นโปรแกรมที่แนะนำ เนื่องจากไม่เหนื่อยเกินไป สามารถออกเดินทางสายหน่อยได้ เป็นโปรแกรมสบาย ๆ วัดที่นำท่านชมได้แก่ วัดยานนาวา วัดประยูรวงศาวาส หรือศาลเจ้าจีจินเกาะ วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดราชาธิวาสวิหาร

 

 

 

 

 

 

 


โปรแกรมการเดินทาง ล่องเรือไหว้พระ 5 วัด

08.30 น.            ออกจากท่าเรือวัดยานนาวา

08.45-09.30 น.  วัดประยูรวงศาวาส หรือศาลเจ้าจีจินเกาะ

09.45-10.30 น.  วัดกัลยาณมิตร กราบไหว้พระพุทธไตรรัตนายก พระพุทธรูปองค์ใหญ่เหมือนกับที่อยุธยส

10.40.-11.30 น.  วัดอรุณ ยักษ์วัดแจ้ง

11.30-12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

12.30-13.15 น.   วัดเฉลิมพระเกียรติ สนุกกับการให้อาหารปลา

14.15-15.00 น.   วัดราชาธิวาสวิหาร

16.00 น.             กลับถึงวัดยานนาวา

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

อัตราค่าบริการ

กรุณาสอบถาม

 

 

 

Visitors: 824,209