ปราสาทสัจธรรม (พัทยา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราสาทสัจธรรม    ณ บริเวณแหลมราชเวช   ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรีในเนื้อที่ประมาณ  80 ไร่ เป็นที่ตั้งของ สถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสยามประเทศสถาปัตยกรรมไม้แห่งนี้ ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า  " วังโบราณ "   บ้างก็เรียกตาม วัสดุของตัวอาคารที่สร้างด้วยไม้ว่า " ปราสาทไม้ " แต่เจ้าของความคิด และผู้ดำเนินการก่อสร้างคือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เรียกอาคารแห่งนี้ว่า "ปราสาทสัจธรรม "

ปราสาทสัจธรรม   คือ  ศิลปสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ซึ่งเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ และความหมายในด้านนามธรรม ได้สะท้อนและสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาและปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งค้ำจุนโลกและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ  ปรัญชาในการมุ่งสู่ความหลุดพ้นสู่โลกหน้าในอุดมคติ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของมนุษย์ทุกรูปทุกนาม ปราสาทสัจธรรมแห่งนี้อุบัติขึ้นจากความสำนึกของคนตะวันออก  ที่ว่าความเป็นมนุษย์ที่ผ่านมานับพันปีเป็นสิ่งที่จรรโลงโลกมาได้ด้วยสัจธรรมทางศาสนา  และปรัชญาโดยมีศิลปะเป็นสื่อเนื้อหา และความหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ด้วยความอหังการ์ หากได้นำเอาสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในศาสนา ปรัชญา และศิลปกรรมมาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

นอกจากนี้ปราสาทสัจธรรมยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิ วิทยากรนำชมชมโมเดลโครงสร้างปราสาทสัจธรรม  ชมโรงแกะสลักสาธิต การแกะสลักไม้   ชมเบื้องหลังการฝึกโลมา   ขี่ม้าขึ้นและลงปราสาท นั่งเรือ  Speed boat ชมวิวปราสาทจากทะเล รวมทั้งยังมีการแสดงโชว์และอาหารชั้นเลิศรส

 

ราคาปกติ
ผู้ใหญ่ ........ บาท / ท่าน
เด็ก    ........ บาท / ท่าน

 

ราคาพิเศษ (ราคาพิเศษเฉพาะจองกับ lover travel เท่านั้น !!)
ผู้ใหญ่ ........ บาท / ท่าน
เด็ก    ........ บาท / ท่าน

 

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 810 6005-6

 

Visitors: 824,696