ท่องเที่ยว เรือไวท์ออร์คิด

ทัวร์ไหว้พระอยุธยา (ไปรถ-กลับโดยเรือไวท์ ออร์คิด)

 

 

 

 

 

 

 

 


โปรแกรมการล่องเรือไหว้พระอยุธยา เรือไวท์ออร์คิด

07.30 น.               ท่านสามารถเช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์ เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ( ท่าเทียบเรือที่ 2 )  

                               ณ ศูนย์ห้างสรรพสินค้า ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยาค่ะ

08.00 น.               รถออกจาก ศูนย์ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

09.00 น.                ถึง พระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

                                เป็น พระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป

10.30 น.               เข้าสู่ อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 400 ปี ความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้เห็นอดีตชัดเจนขึ้น การนำชมจึงนำชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพังและสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลาย

- วัดมหาธาตุ อายุ นานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย - พม่า

วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด

- วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างในศตวรรษที่ 14 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาและเคยได้ถูกตั้งเป็นพระราชวัง

โดยกษัตริย์สมัยก่อน

- วิหารองค์พระมงคลบพิตร

- วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย

ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี

ซึ่งทั้งสององค์นี้นับเป็นศิลปะที่ล้ำค่า

12.30 น.                 ออกจาก วัดหน้าพระเมรุ เพื่อไปลง เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี

       - อิ่ม อร่อยกับอาหาร กลางวัน แบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล

       อาหารรสเลิศกับบรรยากาศ การล่องเรือที่หรูหรา คือ ความประทับใจ บริการ ชา กาแฟ

      - ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามที่ผ่านสายตาจากเรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์

     ที่ มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่น

     จากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ

   - เข้าสู่เมืองผ่าน พระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี    

   บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็น กรุงธนบุรี

15.45.               ถึงท่าเทียบเรือที่ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

อัตราค่าบริการ

ล่องเรือดินเนอร์ เรือไวท์ ออร์คิดส์

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

(จองกับ lover travel )

ผู้ใหญ่

 

 

เด็ก อายุ 4-10 ปี

 

 

***กรณีหมู่คณะ สอบถามราคาพิเศษได้ที่ สายด่วน 088 898 1699 ***

 

 

 

Visitors: 824,211