จันทบุรี แหลมสิงห์ (พักโฮมสเตย์ 1 คืน) 2 วัน(รถตู้) ก.ย.-ธ.ค.