ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ภูเก็ต หมู่เกาะสุรินทร์

2 วัน 1 คืน

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

06.00 น.            บริการรถตู้ไปรับที่โรงแรมที่พัก (ภูเก็ต, เขาหลัก)

08.30 น.            ถึง ท่าเรือคุระบุรีกรีนวิว ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น รับประทานขนมปัง ชา กาแฟ        

09.00 น.            เดินทางออกจากท่าเรือกรีนวิวมุ่งหน้าสู่  "หมู่เกาะสุรินทร์" โดยเรือสปีดโบ๊ท       

10.00 น.            ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ฝูงปลานานาชนิด ที่ อ่าวผักกาด กองหินแพ     

12.00 น.            อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ อ่าวช่องขาด พักผ่อนตามอัธยาศัย          

13.30 น.            ชมปะการังน้ำตื้นที่สวยงามกับฝูงปลานานาชนิดบริเวณอ่าวสับปะรด, อ่าวบอน และ เยี่ยม ชม หมู่บ้านมอแกน ชนพื้นเมืองที่อาศัยบริเวณหมู่เกาะนี้

15.30 น.            อำลา หมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อรอท่านมาเยือนอีกครั้ง      

16.30 น.            ถึงท่าเรือกรีนวิว ส่งท่านกลับที่พัก “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท”


วันที่สอง       

07.30.            สัมผัสแสงแรกแห่งอรุณที่ “คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท” รับประทานอาหารเช้า เดินชมบรรยากาศสวย ๆ รอบ ๆ รีสอร์ท

12.00.            จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัว เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ส่งกลับโรงแรมที่ภูเก็ต หรือ สนามบิน

           

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 4,900 บาท, เด็ก (4-10ปี) 2,900 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          

-        -  ค่าเรือโดยสาร เดินทาง ไป – กลับ

-        -  อาหาร 2  มื้อ

-        -  ค่าที่พัก ( รีสอร์ท 1 คืน)

-        -  ค่าทริปดำน้ำ 1 วัน

-        -  ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

-        -  อุปกรณ์ดำน้ำ สนอกเกิ้ล , เสื้อชูชีพ

-        -  ไกด์มีประสบการณ์

-        -  ประกันอุบัติเหตุ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -  ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-        -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-        -  รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

-        -  เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-        -  อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน

-        -  ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-        -  ประกันภัยอุบัติเหตุ


Visitors: 824,209