ทัวร์ชุมพร ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วัน

เกาะเต่า เกาะนางยวน 1 วัน

 

 

กำหนดการเดินทาง


08.00 – 08.30 น.                     รับท่านจากโรงแรม ใน เมืองชุมพร

09.00 น.                                  พร้อมกันที่ท่าเรือ โซล่า แอร์ ชุมพร เช็คอิน รับประทานอาหารเช้า รับอุปกรณ์ดำน้ำ       

09.30 น.                                  ล่องเรือชมวิถีชีวิต ชาวประมงปากน้ำชุมพร   

11.30 น.                                  เดินทางถึง เกาะนางยวน เล่นน้ำดูปะกะรังนานาชนิด หลากสีสัน คล้ายการจัดสวนแบบ ญี่ปุ่น ณ แจแปนนิส การ์เด้น

12.30 น.                                  ดำน้ำชมปะกะรัง ณ อ่าวม่วง จุดดำน้ำที่สวยที่สุดอีกจุดนึง ของเกาะเต่า

14.30 น.                                  เดินทางถึง แหลมกระโจม ไฟอ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของปะการังใต้ท้องทะเล เต็มไปด้วยปะการังสวยงามหลายหลายชนิด และ ปลานานาชนิด

15.30 น.                                  เดินทางกลับ ท่าเรือ โซล่า แอร์ ชุมพร

17.00 น.                                  ถึงท่าเรือ โซล่า แอร์ ชุมพร ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก            

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ 3,200 บาท / เด็ก (4-10 ปี) 2,700   บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ (ตัวเมืองชุมพร, หาดทรายรี, หาดทุ่งวัวแล่น)

-          เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ

-          อาหารเช้า 1 มื้อ (ขนม ปัง ชา กาแฟ ) อาหารกลางวัน 1 มื้อ

-          หน้ากาก , ชูชีพ

-          ประกันอุบัติเหตุ

-          ไกด์มีประสบการณ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-                  -          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-                  -          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-                  -           ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่รวมกับโปรแกรม

-                   -         ค่าเรือสปีดโบ๊ท

-                   -          เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

-                   -         อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน

-                   -          ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

-                   -           ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ

-                -       บริการรถรับ – ส่งท่าเรือฟรีในเขตตัวเมืองชุมพร, หาดทรายรี, หาดทุ่งวัวแล่น

-                    -           ค่ารับส่ง สนามบิน จ่ายเพิ่ม 200 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว


Visitors: 824,211