ทัวร์เชียงราย - พะเยา 3 คืน 2 คืน

เชียงราย – พะเยา

3 คืน 2 คืน

สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย - พระตำหนักดอยตุง - ดอยแม่สลอง - สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

ไร่ชาฉุยฟง - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - วัดร่องขุ่น -ไร่บุญรอด - กว๊านพะเยา

วัดใต้บาดาลติโลกอาราม - วัดอนาลโยทิพยาราม - วัดศรีโคมคำ - วัดห้วยปลากั้ง

 

 
      

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า                   รถรับที่สนามบินเชียงราย

                              เดินทางไป สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (เชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า

                              (แขวงท่าขี้เหล็ก) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว บริเวณนี้ยังเป็นที่

                              บรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมีจุดท่องเที่ยวอย่างเช่น หลักกิโลเมตรสามเหลี่ยมทองคำ, ซุ้มประตูโขง,

                              ตุงเฉลิมพระเกียรติ, พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน (พระพุทธนวล้านตื้อ)

                              เดินทางไป เหนือสุดแดนสยามที่ อำเภอแม่สาย เดินเที่ยว ตลาดแม่สาย หรือ ตลาดท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่าจำหน่ายสินค้า

                              นานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง

                              เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน

12.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                 จากนั้น เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม

                             ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชม

                             ความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

                             จากนั้นเดินทางไป    ดอยแม่สลอง ดอยที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นแหล่งผลิตชาชั้นดี พราะไร่ชาบนดอยมีมากมายหลายชนิดที่ตลาดชาดอยแม่สลอง

                              มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ทั้งชาอู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ

                              ชาหมื่นลี้และชนิดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันโรคเบาหวาน

                              ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว ชายังเป็นเครื่องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา

                              บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชา

                              และพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

17.30 น.                 เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (ไม่รวมอาหารเย็น) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

07.30 น.                  รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ รับคณะจากที่พักเดินทางไปที่ สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทองที่ลานพระแก้ว

                               เชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตรกับ พระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต สัมผัสบรรยากาศ
                               หนึ่งใน Unseen Thailand

09.30 น.                  แวะ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไร่ชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา

                              ปลูกลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได แล้วที่นี่ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น สปาเก็ตตี้ยูนาน

                              หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว เป็นต้นนอกจากนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดี

                              หลากสายพันธุ์

11.00 น.                 เยี่ยมชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชนเผ่ามหัศจรรย์ที่มีประวัติอันน่าตื่นตะลึง

                              และยังสามารถศึกษาวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงได้อีกด้วย

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                  เดินทางไป วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือน

                              เมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ

                              ธรรมล้านนาทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย

                              ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรม

                              ฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

15.00 น.                 แวะเที่ยว สิงห์ปาร์คเชียงราย หรือ ไร่บุญรอด ภายในไร่บุญรอดปลูกพืช ทำการเกษตรหลายชนิด เช่นไร่ชาอู่หลง, พุทรา

                             ไต้หวัน, สตอร์เบอร์รี่,มัลเบอร์รี่, ยางพารา, ฟักทองยักษ์, ผัก –ผลไม้เมืองหนาว, ข้าวบาร์เลต์, ฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม ฯลฯ

                              และยังมี รูปปั้นสิงห์สีทองขนาดใหญ่อยู่บนเนินหญ้า ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

                              เดินทางไป จ.พะเยา 17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

                             จากนั้น รับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน So Good / หรือร้านอาหารริมกว๊านพะเยา


วันที่ 3

08.00 น.                  รับประทานเช้าและเช็คเอาท์

                              นั่งเรือเที่ยว กว๊านพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และอันดับ 4 ในประเทศไทย คำว่า “กว๊าน”
                              ภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึง”กว๊านพะเยา จึงเป็นบึงน้ำอันกว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมขุนเขาดอยแม่ใจ ที่ตั้งตระหง่านอยู่
                              ด้านทิศตะวันตกในยามเย็นและยามเช้าตรู่สีสันของท้องฟ้า เป็นภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจที่ได้พบเห็นเมื่อมาเยือน
                              เมืองพะเยาแห่งนี้ (รวมค่าตั๋วเรือข้ามฟากแล้ว) ชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม ที่มีอายุกว่า 500 ปี
                              ที่ขุดพบใต้กว๊านพะเยา

10.00 น.                 มุ่งหน้าสู่ วัดอนาลโยทิพยาราม ศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา

                              ชมสถานที่จำลอง ตามแบบศาสนสถานชมพูทวีป และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีฏหลายองค์

11.00 น.                 นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูป

                              คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณที่ วัดศรีโคมคำ

12.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.                  กลับ จ.เชียงราย ประมาณ 1ชั่วโมง

14.30 น.                  นมัสการ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิว

                              ทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะ

                              เป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่

                              ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่

ช่วงเย็น                   ส่งท่านที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***


 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2-3 ท่าน

8,200.-

4-6 ท่าน

7,200.-

7-10 ท่าน

6,200.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-         -      ที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

-         -       อาหารกลางวัน 3 มื้อ / อาหารเย็น 2 มื้อ

-        -         ค่าตั๋วเรือข้ามฟาก

-        -          ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-        -          รถรับส่งตลอดรายการ

-        -          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-        -         ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย

-        -          ค่าตั๋วเครื่องบิน

-        -          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-        -           ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-        -          ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-        -          ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-        -           ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-        -           สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 824,209