ทัวร์เชียงใหม่-ลำปาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงใหม่-ลำปาง 3 วัน 2 คืน

นั่งรถม้าเวียงกุมกาม - วัดพระธาตุดอยคำ - ดอยสุเทพ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - ดินเนอร์ขันโตก 
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง

วัดเจดีย์ซาว - นั่งรถม้าชมเมือง - ตลาดอัศวิน - วัดพระแก้วดอนเต้า -วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1

เช้า                                   รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

                                         จากนั้นเดินทางไป นั่งรถม้า หรือ รถราง ชม นครใต้พิภพเวียงกุมกาม Unseen in Thailand อาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

                                         จากนั้นเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม 

12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

13.00 น.                           นมัสการ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งท่านเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกการสร้างถนนขึ้นไปถึงดอยสุเทพ

                                        จากนั้นเดินทางไป นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และ ล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" 

15.00 .                         ชมความน่ารักของ ช่วงช่วงและหลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ 
(ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไป Art in Paradise หรือ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์)

17.00 น.                        กลับที่พัก เข้าเช็คอินที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว

19.00 น.                         ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ขันโตก ที่ คุ้มขันโตก และชมการแสดงพื้นเมือง เช่น ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ

                                      นกกิงกะลากับตัวโต, กลองสะบัดชัย, เจ้าดารารัศมี , หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ,ระบำชาวเขา 4 เผ่า, นาฏยรณสยาม, เซิ้งกะโป๋ เป็นต้น 

21.00 น.                        กลับที่พัก

 

วันที่ 2

08.00 น.                           รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากที่พัก ออกเดินทางไป จ.ลำปาง 

09.30 น.                           ถึง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้าง เพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า
และศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย 

แวะตลาดทุ่งเกวียน กาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่บนทางหลวงเส้นทางจากเชียงใหม่-ลำปาง
เป็นแหล่งขาย อาหารและสินค้าพื้นบ้าน หรือของที่ระลึก อย่างเช่น งานเซรามิคขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง 

12.00 น.                           แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00น.                             แวะนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนปีฉลู วัดพระธาตุลำปางหลวง นักท่องเที่ยวทุกคนที่มีโอกาสมาเยือนลำปาง สถานที่แรกที่มักจะนึกถึง ก็คือ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นล้านนาอย่างเด่นชัดที่สุดวัดหนึ่ง องค์พระธาตุ และนอกจากนั้น ยังมีเงาพระธาตุในซุ้มพระบาท เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ให้ได้ชมกันอีกด้วยครับ

14.30 น.                           เดินทางเข้าเมืองลำปาง แวะชม พิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน ก่อตั้งโดยเทศบาลนครลำปาง ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลหลังแรก ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2500 หอปูมละกอนเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่จัดแสดงเล่าเรื่องเมืองลำปางโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
เน้นเล่าเรื่องภูมิหลัง (ปูม) ของเมืองลำปาง ที่เดิมชื่อว่าเมืองเวียงละกอน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอปูมละกอน เพื่อให้ชาวลำปางและสาธารณชนได้รับรู้ถึงรากเหง้าและตระหนักในความสำคัญของนครลำปาง

16.30 น.                           เช็คอินเข้าที่ 1.โรงแรมเวียงทอง / 2. โรงแรมเวียงลคอร // ในตัวเมืองลำปาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.                           นั่งรถม้า 1 ชั่วโมง ชมวิถีชีวิต และ วิวทิวทัศน์เมืองลำปาง ถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาคู่เมืองลำปาง ที่

ห้าแยกหอนาฬิกา 

19.00 น.                           อิสระอาหารเย็น เดินเที่ยวชม ตลาดอัศวิน ตลาดใหญ่ของเมืองลำปาง

             (ถ้าลูกค้าเดินทางมาตรงวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ จะได้เดินเที่ยวถนนคนเดินย่านเก่าแก่ ที่ กาดกองต้า)

 

วันที่ 3

08.30 น.                           รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากโรงแรม

09.00 น.                           เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี การตั้งพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อรักษาเกียรติประวัติของอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมเรื่อง ราวและตำนาน "ชามไก่แห่งธนบดี" หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็น เมืองแห่งเซรามิคของ ประเทศไทย

10.30 น.                           ออกเดินทางไป บ้านเสานัก เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก

เดินทางไป                        วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหา มณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดนี้ 
 นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวงและพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา 

12.00 น.                            แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.30น.                             ออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ แวะ จ.ลำพูน นมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นวัดที่มีองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่มีอายุเกิดกว่าหนึ่ง พันปี ประดิษฐานอยู่กลางวัด เป็นเจดีย์องค์เก่าแก่องค์หนึ่งในลานนาไทย 

16.30 น.                            จากนั้นแวะซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นแคบหมู น้ำพริก ที่ ร้านวนัสนันท์

17.30 น.                            ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

*** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม ***

 

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

2 ท่าน

6,800.-

3 - 5 ท่าน

6,200.-

6 - 10 ท่าน

5,800.-

*** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง  ***

สอบถามราคากรุ๊ป สายด่วน 088-898-1699

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-         -    ที่พักพร้อมอาหารเช้า

-        -     อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ

-        -     ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-         -    รถรับส่งตลอดรายการ

-         -   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-         -    ค่าตั๋วเครื่องบิน

-         -    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

-         -    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

-         -    ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-          -   ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

-          -   ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour

-        -     สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 

Visitors: 824,696