แพคเกจทัวร์เกาะหมาก พักเกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท

 

 

แพคเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน

(พัก เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท)

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน (จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)

วันแรก                  

เดินทางออกจากฝั่งตราดสู่เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท

*** หากเดินทางด้วยเรือโดยสารเวลาจะเปลี่ยนนะค่ะ ***

รับเครื่องดื่มต้อนรับ และผ้าเย็นเช็ดหน้า

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เช็คอิน เข้าที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามสบาย หรือจะเดิน ชมบรรยากาศโดยรอบรีสอร์ท

จากนั้นล่องเรือไป เกาะกระดาด ชมสวนสัตว์เปิด (ชมกวาง) บนเกาะกระดาด ด้วยรถแทร็กเตอร์ ผ่านฝูงกวางที่กินหญ้ามุ่งหน้าสู่ท้ายเกาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศกับหาดทราย ขาว ต้นมะพร้าวโบราณ ที่มีอายุกว่า100 ปี อีกหนึ่งจุดที่ Unseen Thailand กลับมาจากเกาะกระดาด เพื่อรับประทานอาหารว่าง ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำต่าง ๆ เช่น พายเรือคายัด เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่รีสอร์ท หรือจะวาดรูปเราก็มีกระดาษกับสีน้ำให้บริการ

18.00 .                รับประทานอาหารเย็น Seafood, Thai Style ทานข้าวอิ่มแล้วจะเดินเล่นพักผ่อนบริเวณสะพาน สู่ฝันทอดยาวจากหน้า เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท ไปในทะเลกว่าครึ่งกิโล (จุดชมวิวที่ยามค่ำคืนที่สวยงามสุด ๆ)

วันที่สอง              

07.30 .                รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นออกเรือไปดำน้ำดูปะการัง ที่ หมู่เกาะรัง ธรรมชาติของปะการังใต้ท้องทะเลของอ่าวไทย

*** หากไม่สามารถไปดำน้ำได้ จะเปลี่ยนพาท่านไปเที่ยวเกาะขาม เกาะเล็กๆ ที่มีหินภูเขาไฟตั้งอยู่

ด้วยธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างลงตัว ตัดกับหาดทรายขาว น้ำทะเลสีคราม ถ้าน้ำลงจะเห็นทะเลแหวกด้วยนะค่ะ ***

12.00 .                รับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่ แนะนำกิจกรรม ว่ายน้ำ ดูปะการังน้ำตื้นของหมูเกาะต่างๆ

บ่าย                        รับประทานอาหารว่าง ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำต่าง ๆ พายเรือคายัด

18.00 .                รับประทานอาหารเย็น BBQ Seafood

วันที่สาม              

07.30 น.                รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอธยาศัย

09.00 น.                ได้เวลาเช็คเอ้าท์ ออกจากรีสอร์ท เดินทางกลับฝั่งตราด ** การเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงจากรอบเรือนะค่ะ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

แพคเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน

พัก เกาะหมาก ซินนาม่อน รีสอร์ท

ผู้ใหญ่ / ท่าน

Sea View

7,800.-

Autumn leaf

8,400.-

Pool side villa

8,900.-

Beach front

9,900.-

Pool Hut Villa   

12,900.-

 

 อัตรานี้รวม

  • ค่าเรือ Speed Boat ไป กลับ ระหว่างแหลมงอบ แหลมศอก หรืออ่าวช่อ และเกาะหมาก
  • เครื่องดื่มต้อนรับ
  • ที่พัก 2 คืน
  • อาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 2 มื้อ และเย็น 2 มื้อ
  • ดำน้ำชมปะการัง
  • พายเรือคายัคสุดหรรษา
  • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง

 

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 


 

 

Visitors: 824,370