ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไหว้พระมงคล 9 วัด เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศ เราจึงจัดแพ็คเกจพาคุณไปไหว้พระ

สักการะวัดที่มีชื่อมงคลต่างๆทั่วเมืองถึง 9 วัด เพื่อเป็นมงคลชีวิต และให้ความสุขทางใจได้อย่างดี

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันที่ 1:                 วัดดับภัย วัดลอยเคราะห์ วัดดวงดี วัดหมื่นเงินกอง วัดชัยมงคล                                                        (-/-/เย็น)

ช่วงเช้า                  รถรับจากสนามบิน เข้าเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย           

1 ชม. หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึง เริ่มออกเดินทางไปยังวัดอันมีชื่อเป็นสิริมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น (๑.)วัดดับภัย (๒.)วัดลอยเคราะห์ (๓.)วัดดวงดี (๔.)วัดหมื่นเงินกอง และ(๕.)วัดชัยมงคล อิ่มเอมใจไปกับการทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล รับศีล รับพร ปล่อยนก ปล่อยปลา ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนกลับเข้าโรงแรม พักผ่อนด้วยความสบายใจ

19.00 น.                อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็น แคบหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบ ฯลฯ แบบขันโตก

                                ณ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดง ของชาวเขาเผ่าต่างๆ

21.30 น.                กลับที่พัก

วันที่ 2:                วัดบ้านเด่น วัดป่าอรัญวิเวก วัดถ้ำเชียงดาว                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-)

7.00 .                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

9.00 น.                  รถรับจากที่พัก เดินทางไป(๖.)วัดบ้านเด่น นมัสการครูบาเทือง เจ้าอาวาสผู้เคร่งครัดวินัย อ่อนน้อมถ่อมตนและบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยครูบาศรีวิชัย นอกจากนี้ ที่วัดนี้ ผู้แสวงบุญยังสามารถไหว้สาพระธาตุปีเกิดใช้เวลาเพียงครึ่งวัน สามารถสักการะได้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตรภายในวัดเดียว จากนั้น เดินทางไปอีกนิดเพื่อนมัสการ (๗.) วัดป่าอรัญวิเวก วัดป่าที่พระเบิร์ดเคยอุปสมบท

12.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เยือน(๘.)วัดถ้ำเชียงดาว  ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และชมวัดในถ้ำที่น่าอัศจรรย์ใจ รวมถึงหินที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่มีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ

17.00 น.                กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) จากนั้น พักผ่อนด้วยความสบายใจ

วันที่ 3:                 วัดพระธาตุดอยสุเทพ บ่อสร้างสันกำแพง กาดวนัสนันท์                                                                    (เช้า/กลางวัน/-)

7.00 .                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

9.00 น.                  หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์จากที่พัก จากนั้นเดินทางไป(๙.)วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

                               ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน

                               ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

12.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                เยี่ยมชมบ่อสร้างสันกำแพง เลือกซื้อเลือกชมหัตถกรรมท้องถิ่น มีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

                                เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

                               และเลือกซื้ออีกด้วย จากนั้น ไปกาดวนัสนันท์ หาซื้อของฝากกันต่ออย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ฯลฯ

16.00 น.                เดินทางกลับโดยสวัสดิภา

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

ขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4-11 ปี

ทารก-4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พัก 3 ดาว

5,100.-

50%

ฟรี

1,200.-

หมายเหตุ :ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว

โรงแรม Royal Lanna // โรงแรมเชียงใหม่เกตุ // โรงแรม Noble Place // โรงแรม Thapae Boutique house

 

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ชุดขันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 

Visitors: 824,209