ทัวร์เชียงใหม่ ปาย ห้วยน้ำดัง 3 วัน 2 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ ปาย ทะเลหมอก ห้วยน้ำดัง 3 วัน

อุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ โป่งเดือด วัดน้ำฮู สะพานสงครามโลกครั้งที่ 2

อาทิตย์ตกที่แม่เย็น ห้วยน้ำดัง น้ำตกหมอกฟ้า กาดวนัสนันท์

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก                   วัดศรีสุพรรณ โป่งเดือดป่าแป๋coffee in love                                                               (-/-/เย็น)

เช้า                          รถรับจากสนามบินเชียงใหม่ จากนั้น เยือน วัดศรีสุพรรณ  ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นสถาปัตยกรรม

                                ล้านนาโบราณ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน และประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพ

                                สามมิติ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปริศนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน

                                 ตลอดถึงวิธีการขั้น ตอนลวดลาย ประจำตระกูลช่างเครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ โดยช่าง (สล่า )

                                 เครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ เป็นการ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านวัวลายอีกด้วย

                                 หรือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธานุภาพ จึงสร้างปรากฏการณ์ อันน่าอัศจรรย์ใจเช่นนี้ พิสูจน์ด้วยตาคุณเองก่อนใคร

12.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น.                เยือนโป่งเดือดป่าแป๋   น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย  แวดล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่หนาทึบเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง

15.00 น.                นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน coffee in love

16.00 น.                เช็คอินเข้าพักที่  บ้านชนเผ่า  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.                หลังจากรับประทานอาหารเย็นที่ร้านน้องเบียร์ เดินเล่นดูวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่คนพื้นเมืองของที่นี่

                                แล้วจึงกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2                    วัดหัวนา วัดน้ำฮู                น้ำตกหมอแปง หมู่บ้านสันติชล น้ำพุร้อนท่าปาย สะพานเหล็ก            (เช้า/เที่ยง/-)

เช้า                          ตื่นแต่เช้า เดินชมตลาดเมืองปาย   ชิมโจ๊กเป็นอาหารเช้าที่ร้านโจ๊ก  อร่อยที่สุดในเมืองปาย

จากนั้นเดินเที่ยววัดในเมืองซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานไทยใหญ่-ล้านนาไทย

9.00 น.                  กลับที่พักเพื่อทำธุระส่วนตัว  แล้วจึงลุยเมืองปายต่อ โดยเริ่มที่วัดหัวนา วัดที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีศิลปะพื้นบ้านอันสวยงาม 

10.00 น.                เยือนวัดน้ำฮู ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์  พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

                               ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก

11.00 น.                ชุ่มฉ่ำเย็นสดชื่น ไปกับสายน้ำตกหมอแปง  น้ำตกป่าที่คงความสวยงามอย่างธรรมชาติ

12.30 น.                เยือนหมู่บ้านสันติชล  หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันจีนยูนนานแล้ว

                                สนุกกับการลองเล่นชิงช้าสวรรค์ของเด็กๆในหมู่บ้าน และถ่ายรูปบ้านดินในศูนย์วัฒนธรรมจีน-ยูนนานเป็นที่ระลึก

15.00 น.                สนุกกันต่อที่น้ำพุร้อนท่าปาย   เตรียมชุดลงแช่ในลำธารอุ่นๆได้ฟรีๆ มีแร่ธาตุสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนัง

                                และร่างกาย

16.00 น.                เดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกโลกครั้งที่  2 ที่ขัวเหล็ก  หรือสะพานเหล็กที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย

17.00 น.                ชมพระอาทิตย์ตกที่วัดบรมธาตุแม่เย็น  อิ่มเอมใจกับทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองปาย

                                รับประทานอาหารเย็นอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน เช่น ไก่อุ๊กและจิ๊นลุง เป็นต้น (ตามอัธยาศัย)  

19.00 น.                กลับที่พัก พักผ่อนให้สบาย เตรียมตัวตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้น

 วันที่ 3  ห้วยน้ำดัง น้ำตกหมอกฟ้า ตลาดวนัสนันท์                                                                                 (เช้า/เที่ยง/-)

5.00 น.                  เช็คเอาท์ เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นสุดสวยที่ห้วยน้ำดัง     

11.30 น.                รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหน้าน้ำตก

13.00 น.                อ้อยอิ่ง พักผ่อนอย่างเต็มที่บริเวณน้ำตกหมอกฟ้า  เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

                                และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

15.00 น.                เลือกซื้อเลือกชมของฝากที่ ตลาดวนัสนันท์  ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่มฯลฯ

                                หลังจากอิ่มเอมใจกับการช็อปปิ้งของฝากแล้ว รถส่งกลับสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่าน

4 ท่านขึ้นไป

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่พักระดับ 3 ดาว

บ้านชนเผ่า

บ้านต้นไม้  (บ้านบนต้นไม้ และกระท่อมริมน้ำ)

ปายบ้านไทย

บ้านสันติชล

บ้านสกุลพิชญ์ (แนะนำสำหรับครอบครัว 6-10 ท่าน)

 

7,100.-

6,100.-

1,800.-

ที่พักระดับ 4 ดาว

Pai Herb resort

บ้านต้นไม้  (บ้านบุษบา)

ปายริเวอร์เมาเท่น (Deluxe)

บ้านปายฟ้า ปายฝัน Coffee In Love (สำหรับครอบครัว 8-10 ท่าน)

Phu Pai Art Resort

 

8,100.-

7,100.-

2,800.-

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ // ต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท

อัตรานี้รวม

  •   โรงแรมที่พัก
  •   อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •   รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •   การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปายและเชียงใหม่ตามโปรแกรม
  •   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •   ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %

 


Visitors: 824,698