ทัวร์เชียงใหม่ เหิรฟ้าหาปาย 2 วัน 1 คืน (เริ่มเชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ เหิรฟ้าหาปาย 2 วัน

หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู อาบน้ำแร่กลางแจ้ง วัดพระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย ร้านมิตรไทย

ห้วยน้ำดัง coffee in love แกรนด์แคนยอนปาย สะพานประวัติศาสตร์

กำหนดการเดินทาง : เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก                   หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮู วัดพระธาตุแม่เย็น                                                                                 (-/เที่ยง/เย็น)

10.15 น.                ออกเดินทางจากเชียงใหม่สู่ อ.ปาย โดยสายการบิน Kan Air เที่ยวบินที่ KND 741 พาคุณเหิรฟ้าด้วยความรู้สึก

                                เหมือนนั่งเครื่องบินส่วนตัว  ชมทิวทัศน์เหนือเมืองเชียงใหม่และปายอย่างชัดเจน

10.40 น.                ถึง อ.ปาย รถรับจากสนามบินปาย มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน อิ่มอร่อยกับอาหารยูนนานเลิศรส

                                จากนั้นเดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้าน หรือโล้ชิงช้าให้มันส์สุดเหวี่ยง

14.00 น.                แวะนมัสการวัดน้ำฮู ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์  พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

                                ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก จากนั้นนั่งรถรอบเมือง สัมผัสเสน่ห์เมืองปาย

15.00 น.                 เช็คอินบ้านชนเผ่า หรือเทียบเท่า 

16.00 น.                เตรียมเสื้อผ้าลงแช่น้ำแร่ธรรมชาติในสระกลางแจ้ง(สุภาพสตรีมีผ้าถุงไว้บริการ)ที่ Aroma Pai Spa หรือเลือกแพ็คเกจสปาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นการนวดผ่อนคลาย หรือพอกขัดผิวเพื่อความสวยงาม

17.00 น.                เดินทางไปวัดพระธาตุแม่เย็น ชมทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 น.                รับประทานอาหารเย็นที่ร้านบ้านปาย ก่อนเดินเที่ยวถนนคนเดิน แวะร้านมิตรไทย ร้านขายโปสการ์ดน่ารักๆ

                                ชิมข้าวปุก และขนมท้องถิ่นของปายตลอดเส้นทางเดิน ก่อนกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง               ห้วยน้ำดัง coffee in love                                                                                                                   (-/เที่ยง/-)

5.00 น.                  ออกจากที่พักแต่เช้าเพื่อมุ่งหน้าสู่ ห้วยน้ำดัง ชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นแสนสวยเหมือนเกาะสวรรค์

                                บนท้องฟ้า

8.00 น.                 กลับเข้าตัวเมืองปาย นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน coffee in love   สนุกสนานกับการถ่ายรูป

                               วิวจากมุมสูง และมุมน่ารักๆภายในร้าน จากนั้นกลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์และทำธุระส่วนตัว

12.50 น.                เหิรฟ้าอำลาปาย บ่ายหน้าสู่เมืองเชียงใหม่โดยสายการบิน Kan Air เที่ยวบินที่ KND742

13.15 น.                ถึงเชียงใหม่ด้วยความประทับใจ

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

2 ท่าน

เด็ก 4-11 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่พักระดับ 3 ดาว

บ้านชนเผ่า

บ้านต้นไม้  (บ้านบนต้นไม้ และกระท่อมริมน้ำ)

ปายบ้านไทย

ปายริเวอร์เมาเท่น  (Superior)

บ้านสันติชล

บ้านสกุลพิชญ์ (แนะนำสำหรับครอบครัว 6-10 ท่าน)

Phu Pai Art Resort

8,700.-

75%

1,000.-

ที่พักระดับ 4 ดาว

Pai Herb resort

บ้านต้นไม้  (บ้านบุษบา)

ปายริเวอร์เมาเท่น (Deluxe)

บ้านปายฟ้า ปายฝัน Coffee In Love (สำหรับครอบครัว 8-10 ท่าน)

9,200.-

75%

1,500.-

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

อัตรานี้รวม

  •    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ ปาย โดยสายการบิน Kan Air
  •    ที่พัก
  •    อาหารตามที่ระบุในรายการ
  •    รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  •    การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปาย แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ตามโปรแกรม
  •    ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  •    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  •    ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินจากกรุงเทพมาเชียงใหม่
  •    ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  •    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 %


 

 

Visitors: 811,874