ล่องเรือไปเกาะเกร็ด

 

รับจัดโปรแกรมทัวร์ล่องเรือไปเกาะเกร็ด (กรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว) 

ขนาดกรุ๊ปมีจำนวนผู้เดินทาง ไม่เกิน 30 ท่าน // ไม่เกิน 125 ท่าน

(ขนาดกรุ๊ปอื่นๆ โปรดสอบถามค่ะ)

ระยะเวลา 7 ชั่วโมง รวมแวะทานอาหารและเดินซื้อของ (9.30 - 16.30 น.)

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เหมาะสำหรับการจัดเที่ยวในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ในกลุ่มของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เป็นการเที่ยวแบบใช้เวลาด้วยกันเกือบทั้งวัน ที่น่าสนุก คือ การได้สังสรรค์กันบนเรือ ทั้งขาไปขากลับ ได้เห็นการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ 

เมื่อถึงเกาะเกร็ด ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมายหลายอย่าง ในราคาย่อมเยาว์ ได้ดูการทำเครื่องปั้นดินเผา ได้ทานขนมไทยขึ้นชื่อ และบางอย่างหายากมาก เช่น ขนมทองเอก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง (เฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น)

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือสาทรตากสิน

11.00 น. แวะวัดเฉลิมพระเกียรติ สนุกกับการให้อาหารปลา

11.45 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 น. ถึงเกร็ด เที่ยวชมวัดปรมัยยิกาวาส และเลือกซื้อของที่ระลึกในหมู่บ้านมอญ

14.00 น. ออกเดินทางจากเกาะเกร็ด

16.30 น. กลับถึงท่าเรือสาทร

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการค่ะ ***

 

อัตราค่าบริการ

กรุณาสอบถาม

 

Visitors: 818,395