เมืองจำลอง mini siam (พัทยา)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองจำลอง (พัทยา) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสถานที่สำคัญๆ ทางด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุของอาณาจักรต่าง ๆ ของไทยที่เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นเอกราชของไทย  นำมาย่อส่วนให้เป็นแบบจำลองให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลังได้มีไว้ค้นคว้าและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำนุบำรุงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้สืบไป  อย่างไรก็ดี ผู้ก่อตั้งเมืองจำลองสยามยังมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้

  • เพื่อรวบรวมศิลปไทย เช่น แบบจำลองโบราณสถาน แบบจำลองโบราณวัตถุของสมัยต่าง ๆ ในระดับสเกล 1 ต่อ 25 ตามรูปแบบที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด
  • เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าและทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
  • เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ได้ใช้เป็นที่รำลึกถึงสถานที่สำคัญเหล่านั้น

 

ราคาปกติ
ผู้ใหญ่ ........ บาท / ท่าน
เด็ก    ........ บาท / ท่าน

 

ราคาพิเศษ (ราคาพิเศษเฉพาะจองกับ lover travel เท่านั้น !!)
ผู้ใหญ่ ........ บาท / ท่าน
เด็ก    ........ บาท / ท่าน

 


 

Visitors: 824,209