ล่องเรือวันที่ 31 ธ.ค. 62 (เคาร์ดาวน์ปีใหม่)

ราคาวันปีใหม่ 31 ธันวาคม 2562

เรือ

ราคาโปรโมชั่น

อายุเด็ก

อาหาร

การแสดง

เวลาล่อง

ท่าเรือ

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เรือเมอริเดียน

โปรแกรม A

1,200

1,000

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ปลาแซลมอนดิบ
กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์

รำไทย
ดนตรีสด

19.00 - 21.00

ไอคอนสยาม

เรือ 2 ชั้น

มีหลังคา

โปรแกรม B

1,500

1,300

22.00 - 00.15

เรือเมอริเดียน อลังกา ครูซ

โปรแกรม A

1,500

1,300

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ปลาแซลมอนดิบ
กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์

รำไทย
ดนตรีสด

19.00 - 21.00

เอเชียทีค

เรือ 3 ชั้น หลังคาเปิดโล่ง

โปรแกรม B

1,800

1,600

22.00 - 00.15

เรือไวท์ออร์คิด ซีฟู๊ด

3,400

2,200

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ กุ้ง หอย ปู ปลาดิบ
น้ำอัดลม ไวน์ เบียร์

ดนตรีสด

20.30 - 00.30

เอเชียทีค ลำ 4

เรือ 2 ชั้น

มีหลังคา

20.30 - 00.30

ไอคอนสยาม ลำ 2

เรือรอยัลปริ๊นเซส ครูซ

3,500

2,400

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ กุ้ง ปลาแซลมอนดิบ หอยแมลงภู่ วิสกี้ เบียร์ ไวน์ น้ำอัดลม

รำไทย
ดนตรีสด

20.15 - 00.45

เอเชียทีค

เรือ 3 ชั้น หลังคาเปิดโล่ง

เรือไวท์ออร์คิด

โปรแกรม A

3,600

2,600

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ปลาหมึกย่าง กุ้งเผา
บาร์บีคิว น้ำอัดลม ไวน์ เบียร์

คาบาเร่ต์
รำไทย
ดนตรีสด

19.45 - 00.30

ริเวอร์ซิตี้

เรือ 3 ชั้น หลังคาเปิดโล่ง

โปรแกรม B

1,000

800

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

คาบาเร่ต์
รำไทย
ดนตรีสด

18.00 - 20.00

ริเวอร์ซิตี้

เรือ 2 ชั้น

มีหลังคา

ราคาวันปีใหม่ 31 ธันวาคม 2562

เรือ

ราคาโปรโมชั่น

อายุเด็ก

อาหาร

การแสดง

เวลาล่อง

ท่าเรือ

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส

3,600

3,100

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง
ปลาเผา ขาหมูเยอรมัน ปลาแซลมอนดิบ
วิสกี้ ไวน์ เบียร์ น้ำอัดลม

รำไทย
โขน
ดนตรีสด

20.30 - 00.30

ยอดพิมาน

เรือ 2 ชั้น

มีหลังคา

เรืออลังกา ครูซ

3,800

2,800

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  กุ้ง บาร์บีคิว
ปลาแซลมอนดิบ หอยแมลงภู่
น้ำอัดลม เบียร์ วิสกี้ ไวน์ ค็อกเทล แชมเปญ

รำไทย
ดนตรีสด

20.00 - 00.15

ไอคอนสยาม

เรือ 3 ชั้น หลังคาเปิดโล่ง

เรือแกรนด์เพิร์ล

3,900

2,700

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ดนตรีสด

19.30 - 00.30

ริเวอร์ซิตี้

เรือ 3 ชั้น หลังคาเปิดโล่ง

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส

โปรแกรม A

4,100

3,200

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วิสกี้ เบียร์ ไวน์ น้ำอัดลม

ดนตรีสด

19.15 - 00.30

เอเชียทีค

เรือ 2 ชั้น

มีหลังคา

19.45 - 00.30

ริเวอร์ซิตี้

19.45 - 00.45

ไอคอนสยาม

โปรแกรม B

3,500

2,600

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วิสกี้ เบียร์ ไวน์ น้ำอัดลม

ดนตรีสด

22.00 - 00.15

ริเวอร์ซิตี้

โปรแกรม C

2,700

1,900

19.30 - 21.30

ริเวอร์ซิตี้

เรือวันเดอร์ฟูล

4,900

3,800

4-10 ปี

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ดนตรีสด

19.30 - 00.30

ริเวอร์ซิตี้

เรือ 3 ชั้น หลังคาเปิดโล่ง

Visitors: 598,061