ล่องเรือวันวาเลนไทน์

เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์

ราคาขาย (ชั้นเปิดโล่ง)

                                      ราคาปกติ                                     ราคาพิเศษ ลูกค้า Lover Travel

ผู้ใหญ่           2,500 บ./ท่าน                               1,800 บ./ท่าน         

เด็ก               1,700 บ./ท่าน                               1,200 บ./ท่าน         

ราคาขาย (ชั้นห้องแอร์ปรับอากาศ)

ผู้ใหญ่           2,000 บ./ท่าน                               1,550 บ./ท่าน    

เด็ก               1,500 บ./ท่าน                               1,000 บ./ท่าน      

โปรแกรมการล่องเรือ

19.00 น.        ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ (ท่าเทียบเรือที่ 1)

ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา 

19.30 น.        เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome drink)

อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟต์  พร้อมทั้งฟังเพลงจากนักดนตรีและชมการแสดงรำไทยและคาบาเร่ต์โชว์

 21.30 น.       เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ เข้าเทียบท่าริเวอร์ ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                       ………………… Have A Good Night …………………

อัตราค่าบริการรวม

v ราคานี้รวมอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

v ราคาผู้ใหญ่รวม ไวน์  1 แก้ว / 1 ท่าน

v ราคาเด็กรวม Softdrink 1 แก้ว / 1 ท่าน

v กรณีรับ-ส่ง คิดเพิ่มท่านละ 150 บ. / ท่าน

v ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

*** หมายเหตุ : เรืออาจมีการเปลี่ยนเส้นทาง, หากระดับนํ้าสูงกว่าที่กำหนด ***    

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส

เวลา 19.50 – 21.50 น.

ราคาปกติ                                     ราคาพิเศษ ลูกค้า Lover Travel

ผู้ใหญ่           1,700 บ./ท่าน                                         1,450 บ./ท่าน         

เด็ก               1,000 บ./ท่าน                                         700 บ./ท่าน    

โปรแกรม

19.30 น.         เช็คอินที่ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา (เจริญกรุง 30)

19.50 น.         เรือออกจากริเวอร์ซิตี้

20.00 น.         อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกใต้แสงเทียน

                   เคล้าด้วยเสียงเพลงรักตลอดเส้นทางล่องเรือ

21.50 น.         กลับถึงริเวอร์ซิตี้

***ราคารวมอาหารบุฟเฟ่ต์ และไวน์ 1 แก้ว***

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

เรือเจ้าพระยาครุยส์

เวลา 19.00 – 21.00 น.

พิเศษ ราคาคู่ละ 4,000 บาท

Special Gift

- A glass of Wine or Special Valentine’s cocktail

- A Gift Voucher from “Teerak Wedding Studio”

- A Photo of you and your love to remember the Romantic night

Visitors: 329,828