ทัวร์พม่า

พม่า,แพคเกจพม่า,แพ็คเกจพม่า,ทัวร์พม่า,ประเทศพม่า,เที่ยวพม่า,แพคเกจทัวร์พม่า,ทัวร์พม่าราคาถูก,ทัวร์พม่าราคาประหยัด,ทัวร์พม่าราคาพิเศษ,ทัวร์พม่าราคาโปรโมชั่น,แพคเกจพม่าราคาถูก,แพคเกจพม่าราคาพิเศษ,แพคเกจพม่าราคาโปรโมชั่น,แพคเกจพม่าราคาประหยัด,ย่างกุ้ง,หงสาวดี,พระธาตุอินแขวนด์,สิเรียม,เจดีย์กลางน้ำ,เจดีย์ชเวดากอง

พม่า,ทัวร์พม่า,ประเทศพม่า,เที่ยวพม่า,แพคเก็จทัวร์พม่า,แพ็คเกจทัวร์พม่า,แพ็คเก็จทัวร์พม่า,ทัวร์พม่าราคาถูก,ทัวร์พม่าถูก,ทัวร์พม่าราคาพิเศษ,โปรโมชั่นทัวร์พม่า
,โปรแกรมทัวร์พม่า,แพคเกจทัวร์พม่าราคาถูก,แพคเกจทัวร์พม่าราคาพิเศษ,โปรโมชั่นแพคเกจทัวร์พม่า,ตั๋วเครื่องบินไปพม่า,ที่พักในพม่า,ที่พักพม่าถูก
,ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน บิน 8M พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน,กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
,ขอพรยักษ์ตัดกรรม,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ,สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ,สักการะพระธาตุอินทร์แขวน,ขอพรหมอนวดเทวดา
,กราบนมัสการพระนอนตาหวาน,สักการะพระธาตุมุเตา,เจดีย์ชเวมอดอว์,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต,ไจ๊คะวาย,ขอพรพระอุปคุต,เจดีย์เยเลพญา,สิเรียม
,เที่ยวย่างกุ้ง,ไปสิเรียม,เจดีย์เยเลพญา,วัดหงาทัตยี,Kyaik Hwaw Wun Pagoda,เจดีย์หงาทัตจี,วัดบารมี,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์หงสาวดี,วัดไจ้คะวาย,เจดีย์ชเวมอดอร์
,พระราชวังบุเรงนอง,คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน,พระธาตุมุเตา Shwe Mordore,บัลลังก์ผึ้ง,Kanbawza Thardi Palace
,พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock),เจดีย์ไจ้ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว,หงสาวดี,เจดีย์กาบาเอ,มหาเจดีย์ชเวดากอง
,เจดีย์กาบาเอ (World Peace Pagoda),ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน FD,พระมหามัยมุณี,สะพานไม้อูเบ็ง,สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
,พระราชวังไม้สักชเวนานจอง,เขามัณฑะเลย์ฮิลล์,พระราชวังมัณฑะเลย์,เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม,ล่องแม่น้ำอิระวดี,ชมเมืองมิงกุน,ระฆังมิงกุน,เจดีย์มิงกุน,ทัชมาฮาลพม่า
,โชว์หุ่นเชิดพุกาม,ชมวัดกุโสดอ,วัดงูศักดิ์สิทธิ์,มัณฑะเลย์,อมรปุระ,สะพานไม้อูเบ็ง,ทะเลสาบคองตามัน,วัดกุสินารา,เขามัณฑะเลย์,อมรปุระ (Amrapura),สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben),ทะเลสาบคองตามัน(Toungthamon),วัดจอกตอจี,วัดกุสินารา,Mandalay Hill,มัณฑะเลย์,พุกาม,วัดเจดีย์ชเวสิกอง,วัดอนันดา,วัดมนุหา,วัดกุบยางกี
,วัดติโลมินโล,วัดสัญพัญญู,นั่งรถม้าชมเมือง,วิหารธรรมยันจี,เจดีย์ชเวชานดอร์,โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด,เมืองพุกาม (Bagan),พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)
,วัดอนันดา (Ananda Temple),วัดมนุหา (Manuha Temple),วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel),วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple)
,เจดีย์สัพพัญญู,วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt),เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda),มัณฑะเลย์,หมู่บ้านมิงกุน,มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน,ระฆังยักษ์มิงกุน
,พระราชวังมัณฑะเลย์,พระราชวังไม้สักชเวนานจอง,เจดีย์พญาเธียรดาน,พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace),พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)
,วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)

Visitors: 104,757